Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

LINEST_SSRESID - scriptfunctie

LINEST_SSRESID() retourneert de geaggregeerde regressie voor de som van de kwadraten van een lineaire regressie, die wordt gedefinieerd door de vergelijking y=mx+b voor een reeks coördinaten die wordt vertegenwoordigd door getallenparen in x-expression en y-expression, herhaald over een aantal records zoals vastgelegd door een group by-clausule.

Syntaxis:  

LINEST_SSRESID (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
y_value De uitdrukking die of het veld dat het bereik van bekende y-waarden bevat die moeten worden gemeten.
x_value De uitdrukking die of het veld dat het bereik van bekende x-waarden bevat die moeten worden gemeten.
y(0), x(0)

Met de optionele waarde y0 kan worden afgedwongen dat de regressielijn de y-as op een bepaald punt snijdt. Als zowel y0 als x0 wordt opgegeven, wordt afgedwongen dat de regressielijn door een vaste coördinaat gaat.

Tenzij zowel y0 als x0 zijn opgegeven, zijn voor deze berekening minimaal twee geldige gegevensparen nodig. Als y0 en x0 zijn opgegeven, is een enkel gegevenspaar voldoende. 

Beperkingen:  

Als een of beide delen van een gegevenspaar tekstwaarden, NULL-waarden of ontbrekende waarden bevatten, wordt het hele gegevenspaar genegeerd.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!