Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

DecimalSep

Het gedefinieerde scheidingsteken voor decimalen vervangt het decimaalteken dat is ingesteld door uw landinstellingen.

Qlik Sense interpreteert tekst automatisch als getallen wanneer een herkenbaar nummerpatroon wordt aangetroffen. De systeemvariabelen ThousandSep en DecimalSep bepalen de samenstelling van de patronen die worden toegepast bij het parseren van tekst als getallen. De variabelen ThousandSep en DecimalSep stellen het standaardpatroon voor getalnotatie in bij het visualiseren van numerieke inhoud in front-end diagrammen en tabellen. Dat wil zeggen dat het rechtstreeks van invloed is op de opties voor Getalnotatie voor elke front-end-uitdrukking.

Uitgaande van een duizendtal scheidingsteken van komma ',' en een decimaal scheidingsteken van '.', zijn dit voorbeelden van patronen die impliciet zouden worden geconverteerd naar numerieke equivalente waarden:

0,000.00

0000.00

0,000

Dit zijn voorbeelden van patronen die als tekst ongewijzigd zouden blijven; dat wil zeggen, niet geconverteerd naar numeriek:

0.000,00

0,00

Syntaxis:  

DecimalSep

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
Set DecimalSep='.'; Hiermee stelt u ‘.’ in als het scheidingsteken voor decimalen.
Set DecimalSep=','; Hiermee stelt u ‘,’ in als het scheidingsteken voor decimalen.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeeld – Effect van het instellen van variabelen voor het scheiden van getallen op verschillende invoergegevens

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!