Ga naar hoofdinhoud

NumericalAbbreviation

De numerieke afkorting bepaalt welke afkorting u moet gebruiken als het voorvoegsel dat de schaal van numerieke waarden aangeeft, bijvoorbeeld M voor mega of een miljoen (106), en µ voor micro (10-6).

Syntaxis:  

NumericalAbbreviation

Stel de variabele NumericalAbbreviation in als tekenreeks met een lijst van afkortingen voor gedefinieerde paren, gescheiden door een puntkomma. Elke afkorting voor een gedefinieerd paar moet een schaal bevatten (de decimale exponent) en worden gescheiden met een dubbele punt, bijvoorbeeld 6:M voor een miljoen.

De standaardinstelling is '3:k;6:M;9:G;12:T;15:P;18:E;21:Z;24:Y;-3:m;-6:µ;-9:n;-12:p;-15:f;-18:a;-21:z;-24:y'.

Voorbeelden:  

Deze instelling wijzigt het voorvoegsel voor duizend naar t en het voorvoegsel voor een miljard naar B. deze optie is handig voor financiële applicaties waar afkortingen worden verwacht zoals t$, M$ en B$.

Set NumericalAbbreviation='3:t;6:M;9:B;12:T;15:P;18:E;21:Z;24:Y;-3:m;-6:µ;-9:n;-12:p;-15:f;-18:a;-21:z;-24:y';

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!