Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

LongMonthNames

De gedefinieerde notatie vervangt de lange naamgevingsconventie voor maanden in de landinstellingen.

Syntaxis:  

LongMonthNames

Bij het wijzigen van de variabele moet de ; worden gebruikt om de afzonderlijke waarden te scheiden.

Het volgende voorbeeld van de functie LongMonthNames definieert maandnamen voluit:

Set LongMonthNames='January;February;March;April;May;June;July;August;September;October;November;December';

De functie LongMonthNames wordt vaak gebruikt in combinatie met de volgende functies:

Gerelateerde functies
Functie Interactie
Date - script- en diagramfunctie Scriptfunctie om DayNames als veldwaarden te retourneren.
LongDayNames Lange vormwaarden van DayNames.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeeld 1 – Standaardsysteemvariabelen

Voorbeeld 2 – Systeemvariabele wijzigen

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!