Ga naar hoofdinhoud

Money# - script- en diagramfunctie

Money#() converteert een teksttekenreeks naar een geldwaarde, in de indeling die is ingesteld in het load-script of in het besturingssysteem, tenzij een opmaakreeks is opgegeven. Aangepaste scheidingstekens voor decimalen en scheidingstekens voor duizendtallen zijn optionele parameters.

Syntaxis:  

Money#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten:   

Argumenten
Argument Beschrijving
text

De teksttekenreeks die moet worden geëvalueerd.

format

Tekenreeks die de verwachte invoerindeling beschrijft bij het converteren van de tekenreeks naar een numeriek interval.

Bij weglating wordt de geldopmaak die is ingesteld in het besturingssysteem gebruikt.

dec_sep Tekenreeks die het scheidingsteken voor decimalen opgeeft. Bij weglating wordt gebruikgemaakt van de waarde voor MoneyDecimalSep die is ingesteld in het load-script voor gegevens.
thou_sep Tekenreeks die het scheidingsteken voor duizendtallen opgeeft. Bij weglating wordt gebruikgemaakt van de waarde voor MoneyThousandSep die is ingesteld in het load-script voor gegevens.

De functie money# gedraagt zich net zoals de functie num#, maar haalt de standaardwaarden voor het scheidingsteken voor decimalen en duizendtallen uit de scriptvariabelen voor geldnotatie of de systeeminstellingen voor valuta.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!