Ga naar hoofdinhoud

Exists - scriptfunctie

Exists() bepaalt of een specifieke veldwaarde al is geladen in het veld in het script voor het laden van gegevens. De functie retourneert TRUE of FALSE, zodat deze kan worden gebruikt in de where-clausule van een LOAD-opdracht of een IF-opdracht.

InformatieU kunt Not Exists() ook gebruiken om te bepalen of een veldwaarde niet is geladen, maar voorzichtigheid is geboden als u Not Exists() gebruikt in een where-clausule. De functie Exists() test zowel eerder geladen tabellen als eerder geladen waarden in de huidige tabel. Dit betekent dat alleen het eerste exemplaar wordt geladen. Wanneer een tweede exemplaar wordt gevonden, is de waarde al geladen. Bekijk de voorbeelden voor meer informatie.

Syntaxis:  

Exists(field_name [, expr])

Retourgegevenstypen: Booleaanse waarde

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
field_name

De naam van het veld waarin u een waarde wilt zoeken. U kunt een expliciete veldnaam gebruiken zonder aanhalingstekens.

Het veld moet al door het script zijn geladen. Dit betekent dat u niet naar een veld kunt verwijzen dat in een clausule verderop in het script wordt geladen.

expr

De waarde waarvan u wilt controleren of deze bestaat. U kunt een expliciete waarde gebruiken of een uitdrukking die verwijst naar een of meer velden in de huidige load-opdracht.

InformatieU kunt niet verwijzen naar velden die niet in de huidige load-opdracht zijn opgenomen.

Dit argument is optioneel. Als u dit weglaat, controleert de functie of de waarde van field_name al bestaat in het huidige record.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!