Ga naar hoofdinhoud

Timestamp - script- en diagramfunctie

TimeStamp() maakt een uitdrukking op als een datum- en tijdwaarde in de notatie voor tijdstempels die in de systeemvariabelen in het load-script voor gegevens of in het besturingssysteem is ingesteld, tenzij een opmaakreeks is opgegeven.

Syntaxis:  

Timestamp(number[, format])

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
number Het getal dat moet worden opgemaakt.
format Tekenreeks die beschrijft hoe de resulterende tekenreeks voor de tijdstempel moet worden opgemaakt. Bij weglating wordt gebruikgemaakt van de korte datumnotatie, tijdnotatie en decimaal scheidingsteken die zijn ingesteld in het besturingssysteem.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!