Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

if - script- en diagramfunctie

De functie if retourneert een waarde afhankelijk van het feit of de opgegeven voorwaarde wordt geëvalueerd als True of False.

Syntaxis:  

if(condition , then [, else])

In sommige voorbeelden in dit onderwerp worden inline loads gebruikt. Ga voor meer informatie naar Inline-ladingen gebruiken om gegevens te laden.

Argumenten
Argument Beschrijving
condition Uitdrukking die logisch wordt geïnterpreteerd.
then Uitdrukking die van elk willekeurig type kan zijn. Als de condition True is, retourneert de functie if de waarde van de uitdrukking then.
else

Uitdrukking die van elk willekeurig type kan zijn. Als de condition False is, retourneert de functie if de waarde van de uitdrukking else.

Deze parameter is optioneel. Als de condition False is, wordt NULL geretourneerd als u else niet hebt opgegeven.

Voorbeeld
Voorbeeld Resultaat

if( Amount>= 0, 'OK', 'Alarm' )

Deze uitdrukking test of het aantal een positief getal (0 of groter) is en retourneert 'OK' als dit het geval is. Als het aantal kleiner is dan 0, wordt 'Alarm' geretourneerd.

Voorbeeld - Load-script dat gebruikmaakt van if

Voorbeelden - Diagramuitdrukkingen die gebruikmaken van if

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!