Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Koppeling met een masteritem ongedaan maken

U kunt de koppeling van een dimensie of meting met het bijbehorende masteritem in een visualisatie ongedaan maken als u alleen het huidige exemplaar van de dimensie of meting wilt bewerken. Ontkoppeling verwijdert de verbinding met het masteritem, waardoor de dimensie of meting onafhankelijk wordt. Als u alle exemplaren van een gekoppelde dimensie of gekoppelde meting wilt bijwerken, moet u het masteritem bewerken. Ga voor meer informatie naar Een masterdimensie bewerken of Een mastermeting bewerken.

Koppeling ongedaan maken vanuit het eigenschappenvenster

U kunt de koppeling met een masterdimensie of mastermeting in een visualisatie ongedaan maken met behulp van het eigenschappenvenster.

Doe het volgende:

 1. Klik op Werkblad bewerken.

  Het eigenschappenvenster wordt geopend aan de rechterzijde.

 2. Selecteer de visualisatie op het werkblad.

  De eigenschappen van de geselecteerde visualisatie worden weergegeven in het eigenschappenvenster.

 3. Zoek onder Gegevens de dimensie of meting en klik hierop.

  Een gekoppelde dimensie of meting wordt aangeduid met het symbool Koppeling ongedaan maken.

 4. Klik op Koppeling ongedaan maken.

  Er verschijnt een dialoogvenster om aan te geven dat u op het punt staat de koppeling met een masteritem te verbreken.

 5. Klik op OK.

U kunt nu de dimensie of meting in de visualisatie bewerken zonder dat dit gevolgen heeft voor de visualisatie die de masteritems gebruikt.

InformatieU kunt alleen de koppeling met één enkele dimensie verbreken, niet met een drill-downdimensie.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!