Ga naar hoofdinhoud

Fact - script- en diagramfunctie

Fact() retourneert de faculteit van een positief geheel getal x.

Syntaxis:  

Fact(x)

Retourgegevenstypen: geheel getal

Beperkingen:  

Als het getal x geen geheel getal is, wordt het afgekapt. Niet-positieve getallen retourneren NULL.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeelden Resultaten

Fact( 1 )

retourneert 1

Fact( 5 )

Retourneert 120 (1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 120)

Fact( -5 )

Retourneert NULL

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!