Ga naar hoofdinhoud

GetSelectedCount - diagramfunctie

GetSelectedCount() retourneert het aantal geselecteerde (groene) waarden in een veld.

Syntaxis:  

GetSelectedCount (field_name [, include_excluded [, state_name]])

Retourgegevenstypen: geheel getal

Argumenten:  

Argumenten
Argumenten Beschrijving
field_name Het veld met het bereik van gegevens die moeten worden gemeten.
include_excluded Als de parameter is ingesteld op True(), worden ook geselecteerde waarden meegeteld die momenteel worden uitgesloten door selecties in andere velden. Als de parameter is ingesteld op False of wordt weggelaten, worden deze waarden niet opgenomen.
state_name

De naam van een alternatieve state die voor de specifieke visualisatie is gekozen. Als het argument state_name wordt gebruikt, wordt alleen rekening gehouden met de selecties die zijn gekoppeld aan de opgegeven statenaam.

Ga voor meer informatie naar Alternatieve states gebruiken voor vergelijkende analyse.

Voorbeelden en resultaten:  

In het volgende voorbeeld wordt gebruikgemaakt van drie velden die in verschillende filtervakken worden geladen, één voor First name, één voor Initials en één voor Has cellphone.

Voorbeelden en resultaten
Voorbeelden Resultaten

Stel dat John wordt geselecteerd in First name.

GetSelectedCount ([First name])

1 aangezien één waarde is geselecteerd in First name.

Stel dat John wordt geselecteerd in First name.

GetSelectedCount ([Initials])

0 aangezien er geen waarden zijn geselecteerd in Initials.

Met geen selecties in .First name, selecteert u alle waarden in Initials en selecteert u vervolgens de waarde Yes in Has cellphone.

GetSelectedCount ([Initials], True())

Hoewel bij selecties met InitialsMC en PD Has cellphone is ingesteld op No, is het resultaat nog steeds 6, omdat het argument include_excluded is ingesteld op True().

Gebruikte gegevens in voorbeeld:

Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!