Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wywołania funkcji VBScript ze skryptu

Z poziomu skryptu można wywoływać funkcje VBScript lub JScript zdefiniowane w module makr dokumentu QlikView. Jeśli wywoływana funkcja nie zostanie rozpoznana jako standardowa funkcja skryptowa, wykonywane jest sprawdzenie, czy w module istnieje taka funkcja niestandardowa. Daje to dużą swobodę definiowania własnych funkcji. Wykonywanie niestandardowych funkcji makr jest oczywiście nieco wolniejsze od wykonywania funkcji standardowych.

Rem

rem ***THIS IS VBSCRIPT CODE FROM THE MODULE*********

rem**************************************************

rem ********* Global variables ********************

dim flag

rem *******functions accessible from script *********

rem ************ wrap for input box ******************

function VBin(prompt)

VBin=inputbox(prompt)

end function

 

rem ************ clear global flag ******************

function VBclearFlag()

flag=0

end function

rem ********* test if reference has passed ***********

function VBrelPos(Ref, Current)

if Ref=Current then

VBRelPos="Reference"

flag=1

elseif flag=0 then

VBRelPos="Before "&Ref&" in table"

else

VBRelPos="After "&Ref&" in table"

end if

end function

// **************************************************

// *************THIS IS THE SCRIPT *****************

// *************************************************

 

let MaxPop=VBin('Max population in millions :');

// Ask limit

 

let RefCountry=VBin('Reference country :');

// Ask ref.

 

let dummy=VBclearFlag(); // Clears the global flag

 

Load

Country,recno(),

Capital,

"Area(km.sq)",

"Population(mio)",

VBrelPos('$(RefCountry)',Country)

as RelativePos

from country1.csv

(ansi, txt, delimiter is ',', embedded labels)

where "Population(mio)" <= $(MaxPop);

Przekazywanie parametrów

Obowiązują następujące reguły przekazywania parametrów między skryptem ładowania a kodem VBScript:

  • Brakujące parametry są przekazywane jako NULL.
  • Jeśli wynikiem wyrażenia jest poprawna liczba lub ciąg znaków, to zostanie przekazana wynikowa wartość. W przeciwnym razie przekazywane jest NULL.
  • Wartość NULL jest przekazywana jako VT_EMPTY.
  • Wartości zwracane są traktowane w zwykły sposób.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com