Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Info

Met het prefix info wordt externe informatie zoals een tekstbestand, foto of video gekoppeld aan een veldwaarde.

Syntaxis:  

Info( loadstatement | selectstatement )

 

Als een extern informatie-element, zoals een tekstbestand, een foto of een video, is die aan een veldwaarden moet worden gekoppeld, gebeurt dit in een tabel die is geladen met een prefix info. (In sommige gevallen zal het de voorkeur verdienen de informatie op te slaan in het QlikView-bestand, via het prefix bundle. De tabel moet uit twee kolommen bestaan. De eerste kolom bevat de veldwaarden die de sleutel tot de gegevens vormen, de tweede kolom bevat de informatie-elementen, oftewel de bestandsnamen van de afbeeldingen, enzovoort.

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een afbeelding uit een databasebeheersysteem. In een binair veld, een blob, maakt de opdracht info select een impliciete bundle. Dit betekent dat de binaire gegevens direct worden opgehaald en opgeslagen in het QlikView-bestand. De binaire gegevens moeten het tweede veld zijn in een opdracht SELECT.

Voorbeeld:  

Info LOAD * inline[

LinkedField, ImageFileName

QlikView, QlikViewLogo.png

];

Resultaat:

Alleen LinkedField is zichtbaar als veldnaam.

Als u een tekstobject toevoegt aan het werkblad met de representatie ingesteld op Afbeelding en vervolgens de tekst =Info(LinkedField) invoert, wordt in het tekstobject de bestandsnaam van de afbeelding weergegeven.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com