Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Image_Size

Deze clausule wordt gebruikt met de prefix Info of de prefix Bundle om de grootte van afbeeldingen uit een databasebeheersysteem aan de grootte van de velden aan te passen.

Syntaxis:

Bundle [Image_Size(width,height )] ( loadstatement | selectstatement )

Argumenten:  

Argumenten voor Image_Size
Argument Beschrijving
width De breedte van de afbeelding in pixels.
height De hoogte van de afbeelding in pixels.

Voorbeeld:  

Een miniatuur voor elke afbeelding in de map MyPictures wordt opgeslagen in het QlikView-document. De afbeeldingen behouden hun breedte- en hoogteverhouding.

for each vBundleExt in 'jpg', 'jpeg', 'jpe', 'png', 'jif', 'jfi'

for each vBundleFoundFile in filelist( GetFolderPath('MyPictures') & '\*.'& vBundleExt )

BundleFileList:

BUNDLE IMAGE_SIZE(20, 20) Info Load FileLongName, FileLongName;

Load @1:n as FileLongName Inline "$(vBundleFoundFile)" (fix, no labels);

Next vBundleFoundFile

Next vBundleExt

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com