Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Info

Prefiks info służy do łączenia informacji zewnętrznych, takich jak plik tekstowy, obraz lub film, z wartością pola.

Składnia:  

Info( loadstatement | selectstatement )

 

Jeśli zachodzi potrzeba połączenia informacji zewnętrznych, takich jak plik tekstowy, obraz lub film, z wartością pola, jest to wykonywane w tabeli ładowanej przy użyciu prefiksu info. (W niektórych przypadkach korzystniejsze jest składowanie informacji wewnątrz pliku QlikView z użyciem prefiksu bundle). Tabela ta musi zawierać dokładnie dwie kolumny: pierwszą z wartościami pola stanowiącymi klucze informacji, a drugą z samym elementami informacyjnymi (np. nazwami plików graficznych).

To samo dotyczy na przykład zdjęcia pobranego z systemu baz danych. W przypadku pola binarnego (obiektu blob) instrukcja info select stosuje bundle niejawnie, dzięki czemu dane binarne są natychmiast pobierane i zapisywane w pliku QlikView. Dane binarne muszą stanowić drugie pole w instrukcji SELECT.

Przykład:  

Info LOAD * inline[

LinkedField, ImageFileName

QlikView, QlikViewLogo.png

];

Wynik:

Tylko LinkedField będzie widoczne jako nazwa pola.

Po dodaniu obiektu tekstowego do arkusza z reprezentacją ustawioną na wartość Obraz i wprowadzeniu tekstu =Info(LinkedField) w obiekcie tekstowym będzie wyświetlana nazwa pliku graficznego.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com