Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Werken met kruistabellen

Een kruistabel is een veel voorkomend type tabel die bestaat uit een matrix van waarden tussen twee rechthoekige lijsten met veldnaamgegevens. Een kruistabel kan er als volgt uitzien.

Voorbeeld 1:  

Example cross table 1
Year Jan Feb Mar Apr May Jun
2008 45 65 78 12 78 22
2009 11 23 22 22 45 85
2010 65 56 22 79 12 56
2011 45 24 32 78 55 15
2012 45 56 35 78 68 82

Als u deze tabel gewoon in QlikView laadt, resulteert dat in een veld voor Year en een veld voor elk van de maanden. Dat is meestal niet wat u wilt. U wilt waarschijnlijk liever drie velden genereren, een voor elke hoofdcategorie (Year en Month) en een voor de gegevenswaarden in de matrix.

Dit kan worden bereikt door het prefix crosstable toe te voegen aan de LOAD- of SELECT-opdracht, bijvoorbeeld:

crosstable (Month, Sales) LOAD * from ex1.xlsx;

Dit leidt tot het volgende resultaat in QlikView:

The resulting cross table.

De kruistabel wordt meestal voorafgegaan door een aantal kwalificerende kolommen die op een simpele manier moeten worden gelezen. In dit geval is er één kwalificerende kolom, Year:

Voorbeeld 2:  

Example cross table 2
Salesman Year Jan Feb Mar Apr May Jun
A 2008 45 65 78 12 78 22
A 2009 11 23 22 22 45 85
A 2010 65 56 22 79 12 56
A 2011 45 24 32 78 55 15
A 2012 45 56 35 78 68 82
B 2008 57 77 90 24 90 34
B 2009 23 35 34 34 57 97
B 2010 77 68 34 91 24 68
B 2011 57 36 44 90 67 27
B 2012 57 68 47 90 80 94

In dit geval zijn er twee kwalificerende kolommen links, gevolgd door de matrixkolommen. Het aantal kwalificerende kolommen kan als volgt worden opgegeven als een derde parameter voor het prefix crosstable:

crosstable (Month, Sales, 2) LOAD * from ex2.xlsx;

Dit leidt tot het volgende resultaat in QlikView:

The resulting cross table.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com