Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

RowNo

RowNo() retourneert het nummer van de huidige rij in het huidige kolomsegment in een tabel. Voor bitmapgrafieken wordt met RowNo() het nummer van de huidige rij in het equivalent van de standaard tabel voor de grafiek geretourneerd.

Als de tabel of het equivalent van de tabel meerdere verticale dimensies heeft, omvat het huidige kolomsegment alleen rijen met dezelfde waarden als de huidige rij in alle dimensiekolommen, met uitzondering van de kolom waarin de laatste dimensie wordt weergegeven in de onderlinge sorteervolgorde van de velden.

Het is niet toegestaan te sorteren op y-waarden in grafieken of op uitdrukkingskolommen in tabellen als deze diagramfunctie wordt gebruikt in een van de uitdrukkingen van de grafiek. Deze sorteeropties worden daarom automatisch uitgeschakeld. Als u deze diagramfunctie gebruikt in een visualisatie of tabel, wordt de sortering van de visualisatie teruggezet naar de gesorteerde invoer van deze functie.

Syntaxis:  

RowNo([TOTAL])

Retourgegevenstypen: geheel getal

Argumenten:  

  • TOTAL: Als de tabel eendimensionaal is of als de kwalificatie TOTAL wordt gebruikt als argument, is het huidige kolomsegment altijd gelijk aan de hele kolom. Na de kwalificatie TOTAL kan een lijst met een of meer veldnamen tussen punthaken <fld> worden opgegeven. Deze veldnamen moeten een subset zijn van de dimensievariabelen van de grafiek.

    Het aggregatiebereik definiëren

Voorbeelden:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat
Maak een diagram die bestaat uit een tabel met de dimensies Customer en UnitSales en voeg RowNo( ) en RowNo(TOTAL) toe als metingen met het label Rij in segment en Row Number.

De kolom Row in Segment toont de resultaten 1,2,3 voor het kolomsegment dat de waarden bevat van UnitSales voor klant Astrida. De rijnummering begint vervolgens opnieuw bij 1 voor het volgende kolomsegment, Betacab.

In de kolom Row Number worden de dimensies die kunnen worden gebruikt om het aantal rijen in de tabel te tellen buiten beschouwing gelaten.

Voeg de volgende uitdrukking toe:

IF( RowNo( )=1, 0, UnitSales / Above( UnitSales ))

als een meting.

Deze uitdrukking retourneert 0 voor de eerste rij in elk kolomsegment, zodat de kolom er als volgt uitziet:

0, 2,25, 1,1111111, 0, 2,5, 5, 0, NULL, 0 en 4.

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB|1|25| 25

Canutility|AA|3|8|15

Canutility|CC|||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

 

Voorbeeldgegevens in tabelvorm
Customer UnitSales Row in Segment Row Number
Astrida 4 1 1
Astrida 10 2 2
Astrida 9 3 3
Betacab 5 1 4
Betacab 2 2 5
Betacab 25 3 6
Canutility 8 1 7
Canutility - 2 8
Divadip 4 1 9
Divadip 1 2 10

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com