Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Berekende formules

In de dialoogvensters met eigenschappen van QlikView-werkbladen en -werkbladobjecten zijn er diverse eigenschappen waarvoor labels met vaste tekst of vaste getallen zijn toegestaan. Deze worden meestal gebruikt als labels, venstertitels, grafiektitels en soms als vaste numerieke grenswaarden.

Voor veel van de hierboven genoemde eigenschappen kunt u ook een berekende uitdrukking invoeren in plaats van een vaste tekst of een vast getal. Deze functie wordt berekende formule genoemd. Als een berekende formule kan worden gebruikt, wordt dit op de relevante plaats in deze documentatie aangegeven.

Berekende formules invoeren

Voor het invoeren van berekende formules gebruikt u de volgende syntaxis:

= Uitdrukking

Zie de sectie hieronder voor de syntaxis van toegestane uitdrukkingen.

Het is-teken op de eerste positie geeft aan dat de rest moet worden geïnterpreteerd als uitdrukking. QlikView probeert de uitdrukking te evalueren. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de syntaxis niet correct is, wordt het hele label inclusief het is-teken weergegeven.

Berekende formules kunnen tevens worden gegenereerd in het dialoogvenster Uitdrukking bewerken dat wordt geopend als u op de knop ... klikt binnen het bewerkingsvak.

Dialoogvenster Uitdrukking bewerken

Foutberichten

Als een berekende formule niet correct kan worden geëvalueerd door QlikView, wordt de formule zelf geretourneerd, gevolgd door twee schuine strepen en een foutbericht.

Voorbeeld:  

= mode(x) //onvoldoende objectgeheugen

Voor elke berekende formule is een bepaalde hoeveelheid geheugen nodig. Om te voorkomen dat te veel geheugen wordt gebruikt, is voor elk berekend label in het programma een beperking ingesteld op de toegestane allocatie van geheugen. Als de uitdrukking die u invoert, te complex is, wordt de uitdrukking geretourneerd, gevolgd door het foutbericht “// onvoldoende objectgeheugen”.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com