Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Formuły wyliczane

W oknach dialogowych właściwości arkuszy i obiektów arkuszy QlikView dostępne są liczne właściwości określające stałe etykiety tekstowe lub stałe liczby. Są one zazwyczaj używane jako etykiety, tytuły okien, tytuły wykresów, a niekiedy również jako stałe ograniczenia liczbowe.

Dla wielu z wyżej wymienionych właściwości można wprowadzać wyrażenia wyliczane zamiast stałej wartości tekstowej lub liczbowej. Są to tzw. formuły wyliczane. Miejsca, gdzie można użyć formuły wyliczanej, są w dokumentacji wyraźnie zaznaczone.

Wprowadzanie formuły wyliczanej

Formuły wyliczane wprowadza się według następującej składni:

= wyrażenie

Składnię dozwolonych wyrażeń opisano w następnej sekcji.

Znak równości jako pierwszy znak wpisu oznacza, że pozostały tekst ma być interpretowany jako wyrażenie. Aplikacja QlikView podejmie próbę obliczenia wartości wyrażenia. Jeśli nie będzie to możliwe, na przykład z powodu błędnej składni, zostanie wyświetlona cała etykieta wraz ze znakiem równości.

Formuły wyliczane można też generować w oknie dialogowym Edytuj wyrażenie wyświetlanym po kliknięciu przycisku ... obok pola edycji.

Okno dialogowe Edytowanie wyrażenia

Komunikaty o błędach

Jeśli nie będzie możliwa poprawna ocena formuły wyliczanej przez QlikView, zostanie zwrócona sama treść formuły z dopisanymi dwoma ukośnikami i komunikatem o błędzie.

Przykład:  

= mode(x) //zbyt mało pamięci obiektu

Każda formuła wyliczana wymaga pewnej ilości pamięci. Aby zapobiegać nadmiernemu zajmowaniu pamięci, w programie obowiązuje limit pamięci przydzielanej dla każdej etykiety obliczanej. Jeśli zostanie wprowadzone zbyt złożone wyrażenie, aplikacja QlikView zwróci treść wyrażenia i komunikat o błędzie „// zbyt mało pamięci obiektu”.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com