Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Menu Bladwijzers

Het menu Beeld is een vervolgkeuzemenu aan de bovenkant van het scherm, dat de volgende opdrachten bevat:

Opdrachten in het menu Bladwijzers
Opdracht Beschrijving
Documentbladwijzers De eerste tien documentbladwijzers van het actieve document kunnen worden opgehaald uit deze lijst.
Bladwijzers De eerste tien persoonlijke bladwijzers die zijn gekoppeld aan het actieve document, kunnen worden opgehaald uit deze lijst.
Bladwijzer toevoegen U kunt via dit dialoogvenster de bladwijzernaam bewerken. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+B.
Bladwijzer vervangen De eerste tien documentbladwijzers worden weergegeven boven de eerste tien persoonlijke bladwijzers van het actieve document. Met deze opdracht vervangt u de selectiestatus van de geselecteerde bladwijzer door de huidige status.
Bladwijzer verwijderen De eerste tien documentbladwijzers worden weergegeven boven de eerste tien persoonlijke bladwijzers van het actieve document. Met deze opdracht verwijdert u de geselecteerde bladwijzer.
Meer... Hiermee opent u het dialoogvenster Bladwijzers waarin u alle eerder gemaakte bladwijzers voor het document kunt ophalen.
Importeren... Nadat u een eerder opgeslagen bladwijzerbestand (.qbm) hebt gezocht en geselecteerd, wordt het dialoogvenster Bladwijzers importeren geopend en kunt u bladwijzers importeren.
Exporteren... Via dit dialoogvenster kunt u geselecteerde bladwijzers exporteren naar een QlikView-bladwijzerbestand (.qbm).

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com