Ga naar hoofdinhoud

Dialoogvenster Bladwijzer toevoegen

De huidige status van selecties kan worden opgeslagen als bladwijzer door Bladwijzer toevoegen te kiezen in het menu Bladwijzers of door op Ctrl+B te drukken. Bladwijzers kunnen ook worden gemaakt via bladwijzerobjecten in de QlikView-opmaak. Als u dit doet, wordt het dialoogvenster Bladwijzer toevoegen weergegeven.

Het dialoogvenster kan enigszins verschillen, afhankelijk van of de gebruiker werkt met een lokaal document of een document op de QlikView Server. We beschrijven eerst het dialoogvenster voor lokale documenten, daarna beschrijven we de verschillen voor serverdocumenten.

Bladwijzervelden
Veld Details
Bladwijzernaam De standaardnaam voor de gemaakte bladwijzer is de huidige datum. Daarnaast krijgt de eerste bladwijzer die op een bepaalde dag wordt gemaakt nummer 1, de tweede krijgt nummer 2 enzovoort. Het is echter mogelijk de standaardnaam te wijzigen en een optionele naam in te voeren die meer informatie geeft.
Deze bladwijzer instellen als documentbladwijzer Als deze optie is ingeschakeld, wordt de bladwijzer opgeslagen met het document. Deze optie is alleen beschikbaar voor lokale documenten. Als de optie niet is ingeschakeld, wordt de bladwijzer gemaakt als gebruikersbladwijzer en opgeslagen op de lokale computer.
Inclusief selecties in bladwijzer Als deze optie is ingeschakeld, worden in de bladwijzer de selecties opgenomen die in de toepassing zijn gemaakt.
Bladwijzer is van toepassing bovenop huidige selectie Door deze optie in te schakelen, wordt de bladwijzer toegepast zonder eerst bestaande selecties in het document te wissen.
Inclusief layoutstatus Als het selectievakje wordt ingeschakeld, wordt in de bladwijzer de layoutstatus opgeslagen van alle werkbladobjecten op het actieve werkblad op het moment waarop de bladwijzer werd gemaakt. Dit omvat, bijvoorbeeld, de cycluspositie van een grafiek. Als u een bladwijzer met opmaakgegevens activeert, probeert QlikView het werkblad te activeren en de opgeslagen status van de werkbladobjecten te herstellen.
De layoutstatus in bladwijzers omvat alleen de weergavestatus (geminimaliseerd/gemaximaliseerd) en de uitbreidingsstatus, niet de volledige eigenschap van het object.
De opmaak van alle standaard tabellen en draaitabellen op het actieve werkblad blijft bewaard, tenzij deze zich binnen containerobjecten bevinden. De kolomposities van standaard tabellen en draaitabellen blijven echter niet bewaard.
Er is geen optie voor het resetten van de opmaak van standaard tabellen en draaitabellen. Een tijdelijke oplossing is het maken van een documentbladwijzer in de beginstatus van het document met de oorspronkelijke opmaak van de draaitabel.
Inclusief schuifposities Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de huidige verticale schuifpositie in tabelobjecten in de bladwijzer opgenomen.
Inclusief waarden in invoervelden Als deze optie is ingeschakeld, worden de waarden in invoervelden opgeslagen in de bladwijzer.
Infotekst In het tekstvak kan een tekst worden ingevoerd die de bladwijzer beschrijft of een bericht dat wordt weergegeven als de bladwijzer wordt geactiveerd.
Pop-up-bericht Als deze optie is ingeschakeld, wordt de infotekst van de bladwijzer (als deze is gedefinieerd) weergegeven in een pop-up-venster dat elke keer verschijnt bij het activeren van de bladwijzer.
Verschillen voor serverdocumenten
Veld Details
Als serverbladwijzer maken Als deze optie is ingeschakeld, wordt de bladwijzer gemaakt als persoonlijke serverbladwijzer die wordt opgeslagen in een automatisch toegewezen locatie op de server. Deze optie is alleen beschikbaar als de gebruiker een geverifieerde gebruiker is en als de QlikView Server en de documenteigenaar u toestaan serverbladwijzers te maken.
Als de optie niet is ingeschakeld, wordt de bladwijzer gemaakt als gebruikersbladwijzer en opgeslagen op de lokale computer.
Bladwijzer delen met anderen Als een persoonlijk serverbladwijzer wordt gemaakt en deze optie wordt ingeschakeld, wordt de bladwijzer direct gedeeld en kan deze worden gebruikt door andere geverifieerde gebruikers van hetzelfde serverdocument. Het is mogelijk om op elk gewenst moment het delen ongedaan te maken door de optie Delen uit te schakelen op de pagina Mijn Serverbladwijzers van het dialoogvenster Bladwijzers.
InformatieDe sorteervolgorde wordt niet opgeslagen in de bladwijzer. Deze wordt vervangen door de sorteervolgorde die is gedefinieerd in Eigenschappen bij het selecteren van een bladwijzer.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com