Ga naar hoofdinhoud

Bladwijzers importeren

Bladwijzers worden geïmporteerd in een bladwijzerbestand door Importeren... te kiezen in het menu Bladwijzers. Hiermee opent u een dialoogvenster waarmee u naar een bladwijzerbestand van QlikView kunt bladeren om dit vervolgens te selecteren (met extensie .qbm). Het dialoogvenster Bladwijzer importeren wordt vervolgens weergegeven.

In het dialoogvenster Bladwijzers importeren vindt u een lijst met alle bladwijzers die zich in het geselecteerde bladwijzerbestand bevinden.

InformatieBladwijzers moet u alleen importeren in een QlikView-document met velden en veldwaarden waarnaar de bladwijzers verwijzen.
  • Te importeren bladwijzers: Aan de linkerkant worden alle bladwijzers weergegeven die in het bladwijzerbestand zijn gedefinieerd.
  • Te importeren bladwijzers: Aan de rechterkant wordt een lijst weergegeven met bestaande gebruikersbladwijzers of documentbladwijzers in het document. Bladwijzers moeten worden geïmporteerd als een gebruikersbladwijzer of een documentbladwijzer. Met de keuzerondjes boven in het dialoogvenster kunt u bepalen hoe de bladwijzer wordt geïmporteerd.
  • Importeren: Markeer een of meer bladwijzers in de lijst Te importeren bladwijzers en druk op de knop om deze te importeren.
  • Naam wijzigen: Hiermee wordt het dialoogvenster Bladwijzer hernoemen geopend waarin een nieuwe naam kan worden opgegeven voor de gemarkeerde bladwijzer voordat deze wordt geïmporteerd.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com