Ga naar hoofdinhoud

Beschikbare documenten

Met het dialoogvenster Beschikbare documenten kunt u schakelen tussen actieve documenten als er meer dan tien documenten tegelijkertijd open zijn. Selecteer een document in de lijst en klik op Selecteren om het desbetreffende document het actieve venster te maken.

Dit dialoogvenster bevat tevens een grote hoeveelheid ondersteunende informatie die moet worden gemeld als u problemen ondervindt met een bepaald QlikView-document. De informatie wordt aangegeven in de volgende kolommen:

Beschikbare documentvelden
Veld Beschrijving
Document

De naam van het QlikView-document. Als de optie Volledige documentpaden tonen onder in het dialoogvenster is ingeschakeld, wordt de documentnaam gegeven met het volledige bestandspad.

Verbinding Lokaal (document geopend op lokale computer) of Extern (document geopend op QlikView Server).
Buildnummer van client Het buildnummer van de QlikView-client.
Buildnummer van server Het buildnummer van de QlikView Server voor externe documenten.
NT-naam voor client De geverifieerde ID voor Windows NT van de clientgebruiker als de verbinding wordt gemaakt met NT-verificatie.
Opgeslagen in versie Volledige informatie over de QlikView-versie die werd gebruikt toen het document de laatste keer werd opgeslagen (alleen beschikbaar voor lokale documenten).

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com