Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Add

Add öneki, başka bir tabloya kayıt eklemesi gerektiğini belirtmek için koddaki bir LOAD veya SELECT deyimine eklenebilir. Bu ayrıca, bu deyimin bir kısmi yeniden yüklemede çalıştırılması gerektiğini belirtir. Add öneki bir Map deyiminde de kullanılabilir.

Bilgi notuKısmi yeniden yüklemenin düzgün çalışması için, kısmi yeniden yükleme tetiklenmeden önce uygulamanın verilerle açılması gerekir.

Yeniden Yükle düğmesini kullanarak kısmi yeniden yükleme gerçekleştirin. Daha fazla bilgi için bkz. Düğme. Qlik Engine JSON API öğesini de kullanabilirsiniz.

Söz Dizimi:  

Add [only] [Concatenate[(tablename)]] (loadstatement | selectstatement)


Add [only] mapstatement

Normal (kısmi olmayan) bir yeniden yükleme sırasında, Add LOAD yapısı normal bir LOAD ifadesi olarak çalışacaktır. Kayıtlar oluşturulur ve bir tabloda saklanır.

Concatenate öneki kullanılıyorsa veya aynı alan kümesine sahip bir tablo varsa, kayıtlar ilgili mevcut tabloya eklenir. Aksi takdirde Add LOAD yapısı yeni bir tablo oluşturur.

Kısmi yeniden yükleme aynı şeyi yapar. Tek fark, Add LOAD yapısının asla yeni bir tablo oluşturmamasıdır. Her zaman, önceki kod yürütme işleminden, kayıtların eklenmesi gereken ilgili bir tablo vardır.

Çoğaltma için denetim gerçekleştirilmez. Bu yüzden, Add öneki kullanan bir deyim çoğu zaman çoğaltmaları koruyan bir distinct niteleyicisi veya bir where cümlesi içerir.

Add Map...Using deyimi, eşlemenin kısmi kod yürütmesi sırasında da gerçekleştirilmesine neden olur.

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
only Deyimin sadece kısmi yeniden yüklemeler sırasında yürütülmesi gerektiğini belirten isteğe bağlı bir niteleyici. Normal (kısmi olmayan) yeniden yüklemeler sırasında dikkate alınmamalıdır.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!