Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Left

Join ve Keep öneklerinin öncesinde left öneki gelebilir.

Bu önek, join önekinden önce kullanılırsa, sol birleştirme kullanılması gerektiğini belirtir. Sonuç olarak ortaya çıkan tablo yalnızca, bağlı alan değerlerinin ilk tabloda temsil edildiği ham veri tablolarından alan değerleri birleşimlerini içerir. keep öğesinden önce kullanılması durumunda, ikinci ham veri tablonun Qlik Sense içinde depolanmadan önce birinci tabloyla ortak kesişimine azaltılması gerektiğini belirtir.

Bilgi notuAynı adı taşıyan dize fonksiyonunu mu arıyordunuz? Bkz. Left - kod ve grafik fonksiyonu

Söz Dizimi:  

Left ( Join | Keep) [ (tablename) ](loadstatement | selectstatement)

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
tablename Yüklenen tablo ile karşılaştırılacak adlandırılmış tablo.
loadstatementveya selectstatement Yüklenen tablo için LOAD veya SELECT deyimi.

Daha fazla bilgi

 

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!