Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Veri yükleme düzenleyicisinde değişkenlerle çalışma

Qlik Sense içindeki bir değişken, sayısal veya alfasayısal bir değer gibi statik bir değeri ya da hesaplamayı depolayan bir konteynerdir. Uygulamadaki değişkeni kullandığınızda, değişkende yaptığınız değişiklikler değişkenin kullanıldığı her yerde uygulanır. Değişkenleri, değişkenlere genel bakışta veya Veri yükleme düzenleyicisini kullanarak kodda tanımlayabilirsiniz. Bir değişkenin değerini, veri yükleme komut dosyasındaki Let ve Set deyimlerini kullanarak ayarlarsınız.

İpucu notuBir sayfayı düzenlerken değişkenlere genel bakıştan Qlik Sense değişkenleriyle de çalışabilirsiniz. İfadelerde değişkenleri kullanma

Genel Bakış

Bir değişken değerinin ilk karakteri '=' eşittir işaretiyse, Qlik Sense, değerleri formül (Qlik Sense ifadesi) olarak değerlendirmeye ve ardından asıl formül metni yerine sonucu görüntülemeye veya döndürmeye çalışır.

Kullanıldığı zaman, değişkenin yerini değişkenin değeri alır. Değişkenler, dolar işareti genişletmesi için kod içinde ve çeşitli kontrol ifadelerinde kullanılabilir. Bu, aynı dizenin kod içinde birçok kez tekrarlanması durumda (örneğin bir yol için) çok kullanışlı olur.

Bazı özel sistem değişkenleri, önceki değerlerine bakılmaksızın kod yürütmesinin başlangıcında Qlik Sense tarafından ayarlanır.

Bir değişkeni tanımlama

Değişkenler, statik değerleri veya bir hesaplamanın sonucunu saklama olanağı sağlar. Bir değişken tanımlarken aşağıdaki söz dizimini kullanın:

set variablename = string

veya

let variable = expression

Set deyimi dize ataması için kullanılır. Eşittir işaretinin sağındaki metni değişkene atar. Let deyimi, kod çalıştırma zamanında eşittir işaretinin sağındaki bir ifadeyi değerlendirir ve ifadenin sonucunu değişkene atar.

Değişkenler büyük/küçük harf duyarlıdır.

Bilgi notuQlik Sense içindeki bir alanda veya fonksiyonda bir değişkene aynı adı vermek önerilmez.

Örnekler:  

set x = 3 + 4; // değişkeni değer olarak '3 + 4' dizesini alır.

let x = 3 + 4; //, değer olarak 7'yi döndürür.

set x = Today(); //, değer olarak 'Today()' ifdesini döndürür.

let x = Today(); //, değer olarak bugünün tarihini döndürür, örneğin, ‘9/27/2021’.

Bir değişkeni silme

Koddan bir değişkeni kaldırıp verileri yeniden yüklerseniz değişken uygulamada kalır. Uygulamadan tamamen kaldırmak istiyorsanız değişkeni değişkenler diyalog penceresinden de silmelisiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Bir değişkeni silme.

Değişken değerini alan değeri olarak yükleme

LOAD deyiminde alan değeri olarak bir değişken değerini yüklemek isterseniz ve dolar genişletmesinin sonucu sayı veya ifade yerine metin olursa genişletilmiş değişkeni tek tırnak içine almanız gerekir.

Örnek:  

Bu örnek, kod hatalarının listesini içeren sistem değişkenini bir tabloya yükler. If cümlesindeki ScriptErrorCount genişletmesinin tırnak işareti gerektirmediğini, ScriptErrorList genişletmesinin ise gerektirdiğini görebilirsiniz.

IF $(ScriptErrorCount) >= 1 THEN
LOAD '$(ScriptErrorList)' AS Error AutoGenerate 1; END IF

Değişken hesaplaması

Qlik Sense uygulamasında hesaplanan değerler ile değişkenleri kullanmanın çeşitli yolları vardır ve bunu nasıl tanımladığınıza ve ifade içinde nasıl çağırdığınıza göre sonuç değişir.

Bu örnekte, bazı satır içi veriler yüklüyoruz:

LOAD * INLINE [ Dim, Sales A, 150 A, 200 B, 240 B, 230 C, 410 C, 330 ];

İki değişken tanımlayalım:

Let vSales = 'Sum(Sales)' ;
Let vSales2 = '=Sum(Sales)' ;

İkinci değişkende ifadenin önüne bir eşittir işareti ekliyoruz. Böylece değişkenin, genişletme yapılmadan ve ifade değerlendirilmeden önce hesaplanması sağlanır.

vSales değişkenini olduğu gibi kullanırsanız (örneğin, bir hesaplama içinde) sonuç Sum(Sales) dizesi olur; yani hiçbir hesaplama yapılmaz.

Dolar işareti genişletmesi ekler ve $(vSales) öğesini ifade içinde çağırırsanız, değişken genişletilir ve Sales toplamı görüntülenir.

Son olarak, $(vSales2) öğesini çağırırsanız değişken genişletilmeden önce hesaplanır. Bu da görüntülenen sonucun Sales toplamı olması anlamına gelir. Hesaplama ifadesi olarak =$(vSales) ile =$(vSales2) kullanma arasındaki fark, sonuçların gösterildiği bu grafikte görülmektedir:

Sonuçlar
Dim$(vSales)$(vSales2)
A3501560
B4701560
C7401560

Göreceğiniz üzere $(vSales) sonuç olarak bir boyut değerinin kısmi toplamını verirken, $(vSales2) sonuç olarak genel toplamı verir.

Aşağıdaki kod değişkenleri kullanılabilir durumdadır:

Daha fazla bilgi

 

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!