Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Right

Join ve Keep öneklerinin öncesinde right öneki gelebilir.

Bu önek, join önekinden önce kullanılırsa, sağ birleştirme kullanılması gerektiğini belirtir. Sonuç olarak elde edilen tablo yalnızca, bağlayıcı alan değerlerinin ikinci tabloda temsil edildiği ham veri tablolarına ait alan değerlerinin bileşimlerini içerir. keep öğesinden önce kullanılması durumunda, birinci ham veri tablosunun Qlik Sense içinde depolanmadan önce ikinci tabloyla ortak kesişimine azaltılması gerektiğini belirtir.

Bilgi notuAynı adı taşıyan dize fonksiyonunu mu arıyordunuz? Bkz. Right - kod ve grafik fonksiyonu

Söz Dizimi:  

Right (Join | Keep) [(tablename)](loadstatement |selectstatement )

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
tablename Yüklenen tablo ile karşılaştırılacak adlandırılmış tablo.
loadstatementveya selectstatement Yüklenen tablo için LOAD veya SELECT deyimi.

Daha fazla bilgi

 

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!