Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Grafik ifadeleri için genel söz dizimi

Aşağıdaki genel söz dizimi yapısı, birçok isteğe bağlı parametre ile grafik ifadeleri için kullanılabilir:

expression ::= ( constant | expressionname | operator1 expression | expression operator2 expression | function | aggregation function | (expression ) )

burada:

constant tekli tırnak işareti içine alınmış bir dize (metin, tarih veya zaman) veya bir sayıdır. Bunlar, binlik ayırıcı olmadan ve ondalık ayırıcı olarak da ondalık noktası ile yazılır.

expressionname, aynı grafikteki başka bir ifadenin adıdır (etikettir).

operator1, (bir ifade üzerinde çalışan ve sağda yer alan) birli işleçtir.

operator2, (iki ifade üzerinde çalışan ve her iki tarafta da birer tane olan) ikili işleçtir.

function ::= functionname ( parameters )

parameters ::= expression { , expression }

Parametrelerin sayısı ve türleri rastgele değildir. Kullanılan fonksiyona bağlıdır.

aggregationfunction ::= aggregationfunctionname ( parameters2 )

parameters2 ::= aggrexpression { , aggrexpression }

Parametrelerin sayısı ve türleri rastgele değildir. Kullanılan fonksiyona bağlıdır.

Daha fazla bilgi