Ana içeriğe geç

OAuth istemcileri oluşturma ve yönetme

OAuth, yetkilendirme ve temsilci atama için standart bir güvenlik protokolüdür. Üçüncü taraf uygulamaların API kaynaklarına son kullanıcı kimlik bilgilerini göstermeden erişmesine izin verir. Bir OAuth istemcisi bir yetkilendirme kodu edinebilir ve bu kodu API'ler aracılığıyla Qlik Cloud içeriğine erişmek için kullanılabilecek bir erişim belirteci ile takas edebilir.

OAuth istemcisi oluşturma

OAuth istemcileri, kiracı yöneticileri tarafından OAuth sayfasındaki Yönetim Konsolu üzerinden yönetilir.

Bir OAuth istemcisi ile istemci uygulamanızı Qlik Cloud ile entegre edebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yönetim Konsolu içinde Entegrasyon bölümüne gidin ve OAuth'u seçin.

 2. Yeni oluştur'a tıklayın.

 3. Diyalogda OAuth istemcisine bir ad verin.

 4. İsteğe bağlı olarak açıklama ekleyin.

 5. OAuth istemci uygulaması için yönlendirme URL'sini girin. Qlik Cloud, URL'sinin başarıyla yetkilendirilmesinden sonra kullanıcıyı yalnızca URL'si izin verilen yönlendirme URL'leri listesindeyse uygulamaya geri yönlendirir. URL'ler https:// ile başlamalıdır; ancak etki alanı localhost ise http:// ile başlayabilir.

  Yönlendirme URL'sini izin listesine eklemek için Ekle'ye tıklayın.

  Bilgi notuBirden fazla URL ekleyebilirsiniz.
 6. Oluştur'a tıklayın.

 7. İstemci kimliğini ve istemci parolasını daha sonra kullanmak üzere kaydetmek için Panoya kopyala'ya tıklayın. İstemci parolasını güvenli bir konumda saklayın. Bitti'ye tıklayın.

OAuth istemcisi düzenleme

Bir OAuth istemcisini yeniden adlandırabilir, açıklamasını güncelleyebilir veya yönlendirme URL'lerini yönetebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yönetim Konsolu içinde Entegrasyon bölümüne gidin ve OAuth'u seçin. Düzenlemek istediğiniz OAuth istemcisini seçin. ... üzerine tıklayıp Düzenle'yi seçin.
 2. Diyalogda OAuth istemci seçeneklerini gerektiği gibi değiştirin.
 3. Kaydet düğmesine tıklayın.

OAuth istemcisi yayınlama

Oluşturulan OAuth istemcileri otomatik olarak kendilerini oluşturan kiracıya bağlanır. OAuth istemcisini bölgedeki diğer tüm kiracılar tarafından paylaşılmak ve kullanılmak üzere yapılandırabilirsiniz. Qlik Cloud öğesine bağlanan üçüncü taraf uygulamalar daha sonra tüm Qlik Cloud kiracıları için aynı istemci kimliğine sahip olabilir. Uygulama sahibi, kiracı yöneticisi ile etkileşim kurmadan parolaları dönüşümlü hale getirebilir ve yapılandırmayı güncelleyebilir. Kiracı yöneticilerinin kimlik bilgilerini yönetmesi veya yapılandırma ayrıntılarını bilmesi gerekmez.

Diğer tüm kiracıların bir OAuth istemcisine bağlanmasına izin vermek için istemcinin yayınlanması gerekir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yönetim Konsolu içinde OAuth bölümünde, yayınlamak istediğiniz OAuth istemcisini seçin. ... üzerine tıklayın ve Yayınla'yı seçin.
 2. Yayınla'ya tıklayın.

Bir kullanıcı Qlik OAuth kullanan harici bir Web sitesine gittiğinde, zaten etkin olan bir SaaS oturumu yoksa kendisinden kiracı konak adı ve ardından da kullanıcı kimlik bilgileri istenir. Harici bir OAuth istemcisinde ilk oturum açma bir kiracı yöneticisinin onayını gerektirir. Onay verildiğinde yeni OAuth istemcisi Yönetim Konsolu içinde gösterilir.

İzin yöntemi

Onay için iki seçeneğiniz vardır: gerekli ve güvenilir. Gerekli kullanıldığında, OAuth istemcisiyle kimlik doğrulamada kullanıcı için her yeni kapsam istendiğinde onay istenir. Güvenilir kullanıldığında, kullanıcıdan bir şey istenmez.

OAuth yapılandırmasını görüntüleme ve kopyalama

Yönetim Konsolu OAuth bölümünde yapılandırmayı kopyalanacak bir kod parçacığı ve URL olarak görüntülemek için OAuth yapılandırmasını görüntüle'yi seçin.

OAuth istemcisi silme

Artık gerek kalmadığında veya erişimini iptal etmek için bir OAuth istemcisini silebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yönetim Konsolu içinde Entegrasyon bölümüne gidin ve OAuth'u seçin. Kaldırmak istediğiniz OAuth istemcisini seçin ve Sil'e tıklayın.

  Bilgi notuBir kerede birden fazla OAuth istemcisini kaldırabilirsiniz.
 2. OAuth istemcisini silmek istediğinizi doğrulayın.

İstemci parolalarını yönetme

Bir istemci parolasının açığa çıkması veya güvenlik politikanızın bu parolanın düzenli aralıklarla güncellenmesini gerektirmesi gibi durumlarda istemci parolası eklemeniz veya kaldırmanız gerekebilir. Ayrıca, uygulamada kesinti oluşmasını önlemek için birden fazla istemci gizli dizisi ekleyebilirsiniz. Örneğin, ikinci bir gizli dizi oluşturabilir, yeni gizli diziyi istemci uygulamanıza dağıtabilir, sonra eski gizli diziyi silebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yönetim Konsolu içinde Entegrasyon bölümüne gidin ve OAuth'u seçin. Yönetmek istediğiniz OAuth istemcisini seçin. ... üzerine tıklayıp Parolaları yönet'i seçin.
 2. Diyalog penceresinde şunlardan birini yapın:
  • Yeni bir istemci parolası eklemek için Yeni bir istemci parolası oluştur'a tıklayın.
  • İstemci parolasını kaldırmak için istemci parolasının yanındaki Sil üzerine tıklayın.
 3. Kapat'a tıklayın.

Qlik Cloud erişimi için bir OAuth istemci uygulaması geliştirme

Bir OAuth istemcisini Qlik Cloud ile kaydettikten sonra ilişkili istemci kimliğini ve istemci parolasını OAuth istemci uygulamanızda kullanabilirsiniz. Geliştirici portalı'nın OAuth Kitaplıkları bölümünde en popüler kodlama dillerinden bazılarını kullanarak istemci uygulamaları geliştirmek için öğreticiler bulunur.