Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Arkvyn

Apputvecklare lägger till visualiseringar och andra element på ark i en app. Appkonsumenter interagerar med arket för att analysera data. Apputvecklare och appanvändare kan interagera med Insight Advisor och generera visualiseringar utifrån frågor som ställs med naturligt språk.

Öppna ett ark genom att klicka på Ark under fliken Analysera i navigeringsfältet.

Utveckla ark i redigeringsläge. Interagera med ark i analysläge. Utforska data med Insight Advisor i Insight Advisor.

Redigera

Redigera ett ark genom att klicka på Redigera.

Arkvyn i redigeringsläge

Arkvyn i redigeringsläge.

Du kan göra följande:

 • Lägga till ett nytt ark eller gå till ett ark genom att klicka på Ark.

 • Öppna resurspanelen genom att klicka på Resurser. Lägga till resurser på ditt ark. Du kan till exempel lägga till en visualisering på ett ark. Se: Resurspanelen

  Om du vill använda Insight Advisor för att få hjälp med att skapa visualiseringar klickar du på Use assisted explore (Få hjälp med utforskning). Se: Skapa visualiseringar med Insight Advisor

 • Öppna egenskapspanelen genom att klicka på Egenskaper. Konfigurera egenskaper för ett ark eller en visualisering. Du kan till exempel lägga till dimensioner och mått i en visualisering. Se: Egenskapspanelen

Analysera

Interagera med visualiseringar och data i ett ark.

Arkvyn i analysläge

Arkvyn i analysläge.

Du kan göra följande:

Valåtgärder
Objekt i användargränssnitt Åtgärd
Urval – Historik Gå bakåt i urvalen.
Urval – Gå framåt Gå framåt i urvalen.
Urval – Rensa alla Rensa alla urval.
Sökning i urval

Öppna Smart sökning för att söka i hela datauppsättningen.

Mer information finns här: Använda smartsökning

Urval – Aktuella Öppna urvalsverktyget, som är ett komplement till urvalsraden.

Alternativmenyn

Med alternativmenyn kan du ta en ögonblicksbild av ett diagram, ändra vissa diagramegenskaper i utforskningsmenyn eller visa diagrammet i helskärmsläge.

Alternativmeny bredvid ett diagram

Alternativmeny för ett diagram

Du kan öppna alternativmenyn genom att:

 • Högerklicka på ett diagram.
 • Klicka på hovringsmenyn Mer.

Menyalternativ varierar beroende på:

 • Om du redigerar eller analyserar (visar) diagram i en app.
 • Diagramtyp.
 • Behörigheterna som tilldelats dig av administratören.

Alternativmeny för ett diagram med expanderad hovringsmeny

Alternativmeny när "mer"-ikonen bredvid ett diagram har valts.

Menyn ser annorlunda ut om du har pekskärmsläge aktiverat på en enhet som stöds. Du kan slå på och av pekstödet genom att klicka eller trycka på navigeringsknappen (Navigering) och använda växelknappen för Navigering.

Alternativ

 • Helskärm: Expandera en visualisering till helskärmsläge.

 • Utforskningsmeny: Ändra vissa egenskaper för visualiseringen utan att göra urval eller redigera arket. Se: Visuell utforskning

 • Visa data: Visa data för en visualisering i en tabell.

 • Dela: Dela visualiseringen på olika sätt, till exempel som en bild, en länk eller ett inbäddat objekt.

 • Skapa avisering: Skapa en avisering för data i visualiseringen.

 • Ta ögonblicksbild eller öppna Bildbibliotek. Se: Samla in information till berättelser med hjälp av ögonblicksbilder

 • Hämta: Hämta visualiseringen i olika format, till exempel som en bild eller en datafil.

Insight Advisor

Klicka på Insight Advisor för att få åtkomst till Insight Advisor Sök och Analystyper i Insight Advisor. Du kan ställa en fråga i sökfältet Insights för att generera visualiseringar med Insight Advisor Sök.

Insight Advisor

Insight Advisor öppen i ett ark

Mer information finns i Skapa visualiseringar med Insight Advisor.

Tryckgester i arkvyn

Tryckgester
Tryckgest Åtgärd
Tryck länge och släpp Öppna en snabbmeny
Tryck länge på en visualisering Öppnar alternativmenyn
Svep Förflytta dig i listor och visualiseringar
Nyp ihop eller dra isär Zooma in eller ut i visualiseringar
Tryck med två fingrar Välj ett intervall i en lista, tabell eller axel i ett stapeldiagram
Svep med två fingrar Panorera en visualisering med ett spridningsdiagram
Tryck med tre fingrar Återställ zoomningsnivån för ett spridningsdiagram

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!