Gå till huvudinnehåll

Variabeldialog

Definiera variabler som används för att lagra statiska värden eller beräkningar. Alla förändringar i variabeln tillämpas överallt i en app där variabeln används.

Klicka på Variabler Variabler i resurspanelen för att öppna variabelöversikten. Du måste vara i redigeringsläge.

Du kan även definiera variabler i dataladdningsskriptet med hjälp av Skriptredigeraren. Ställ in värdet för en variabel med Let- eller Set-satser i dataladdningsskriptet. Variabler som lades till i inläsningsskriptet kommer att markeras med vid namnet i variabeldialogen.

Du kan söka på variablerna efter namn eller taggar genom att klicka på Filter.

Variabeldialog

Se:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!