Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Widok arkusza

Twórcy aplikacji dodają wizualizacje i inne elementy do arkuszy w aplikacji. Użytkownicy aplikacji korzystają z arkusza w celu analizy danych. Twórcy i użytkownicy aplikacji mogą wchodzić w interakcje z programem Insight Advisor, aby generować wizualizacje za pomocą zapytań w języku naturalnym.

Aby otworzyć arkusz, kliknij Arkusz na karcie Analizuj na pasku nawigacyjnym.

W trybie edycji opracowuje się arkusze. W trybie analizy używa się interaktywnie arkuszy. Eksploruj dane przy użyciu funkcji Insight Advisorw Insight Advisor.

Edytuj

Kliknij Edytuj, aby edytować arkusz.

Widok arkusza w trybie edycji

Widok arkusza w trybie edycji.

Wykonywać można następujące operacje:

 • Kliknij Arkusze, aby dodać nowy arkusz lub przejść do arkusza.

 • Kliknij Zasoby, aby otworzyć panel zasobów. Dodaj zasoby do arkusza. Na przykład możesz dodać wizualizację do arkusza. Zob.: Panel zasobów

  W przypadku wspomaganego tworzenia wizualizacji kliknij opcję Użyj eksploracji ze wspomaganiem, aby używać programu Insight Advisor. Zob.: Tworzenie wizualizacji z użyciem Insight Advisor

 • Kliknij Właściwości, aby otworzyć panel właściwości. Skonfiguruj właściwości arkusza lub wizualizacji. Na przykład do wizualizacji można dodać wymiary i miary. Zob.: Panel właściwości

Analizowanie

Korzystaj interaktywnie z wizualizacji i danych w arkuszu.

Widok arkusza w trybie analizy

Widok arkusza w trybie analizy.

Wykonywać można następujące operacje:

Działania związane z wyborem
Element interfejsu użytkownika Działanie
Wybory — Historia Krok wstecz w dokonywaniu selekcji.
Wybory — Krok do przodu Krok naprzód w dokonywaniu selekcji.
Wybory — Wyczyść wszystko Wyczyść wszystkie selekcje.
Wyszukiwanie w selekcji

Otwórz inteligentne wyszukiwanie w celu przeszukiwania całego zestawu danych.

Więcej informacji zawiera temat: Korzystanie z wyszukiwania inteligentnego

Wybory — Bieżące Otwórz narzędzie selekcji, stanowiące rozszerzenie paska selekcji.

Menu opcji

Korzystając z menu opcji można zrobić migawkę swojego wykresu, zmienić niektóre właściwości wykresu w menu Eksploracja lub wyświetlić wykres w trybie pełnoekranowym.

Menu opcji przy wykresie

Menu opcji wykresu.

Menu opcji można otworzyć za pomocą:

 • Kliknięcia prawym przyciskiem myszy na wykresie.
 • Kliknięcia menu Więcej aktywowanego najechaniem myszy.

Menu opcji będzie się różniło w zależności od:

 • tego, czy będziesz edytować, czy analizować (wyświetlać) wykresy w aplikacji.
 • Typ wykresu.
 • Uprawnienia przyznane Ci przez administratora.

Menu opcji wykresu z rozwiniętym menu aktywowanym kursorem

Menu opcji po wybraniu ikony „Więcej” obok wykresu.

Menu wygląda inaczej, jeśli na obsługiwanym urządzeniu włączony jest tryb ekranu dotykowego. Obsługę ekranu dotykowego można przełączać, klikając lub naciskając przycisk nawigacji (Nawigacja) i używając przełącznika dla Nawigacja.

Opcje

 • Pełny ekran: Rozwiń wizualizację do trybu pełnoekranowego.

 • Menu Eksploracja: Służy do modyfikowania właściwości wizualizacji bez dokonywania wyborów ani edytowania arkusza. Zob.: Eksploracja wizualna

 • Wyświetl dane: Wyświetl dane używane do wizualizacji w tabeli.

 • Udostępnij: Udostępnij wizualizację na różne sposoby, na przykład jako grafikę, łącze lub osadzony obiekt.

 • Utwórz alarm: Utwórz alarm dotyczący danych w wizualizacji.

 • Zrób migawkę lub otwórz Bibliotekę migawek. Zob.: Łączenie wniosków w narrację z użyciem migawek

 • Pobierz: Pobierz wizualizację w różnych formatach, takich jak grafika lub plik danych.

Insight Advisor

Kliknij Insight Advisor, aby uzyskać dostęp do funkcji Wyszukiwanie Insight Advisor i Typy analiz funkcji Insight Advisor. Możesz zadać pytanie w polu wyszukiwania Wniosków, aby wygenerować wizualizacje za pomocą funkcji wyszukiwania w Insight Advisor.

Insight Advisor

Funkcja Insight Advisor otwarta w arkuszu

Więcej informacji zawiera temat Tworzenie wizualizacji z użyciem Insight Advisor.

Gesty dotknięcia w widoku arkusza

Gesty dotknięcia
Gest dotknięcia Działanie
Długie dotknięcie i zwolnienie Otwarcie menu skrótów
Długie dotknięcie wizualizacji Otwarcie menu opcji
Przesunięcie Przewijanie list i wizualizacji
Uszczypnięcie Powiększanie lub pomniejszanie widoku wizualizacji
Naciśnięcie dwoma palcami Wybranie interwału na liście, w tabeli lub na osi wykresu słupkowego
Przesunięcie dwoma palcami Przesuwanie wizualizacji wykresu punktowego
Naciśnięcie trzema palcami Wyzerowanie poziomu powiększenia wizualizacji wykresu punktowego

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!