Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Min - diagramfunktion

Min() finner det lägsta värdet för aggregerade data. Genom att ange en rank n återfinns det n:te lägsta värdet.

Anteckning om tipsTitta gärna på FirstSortedValue och rangemin, som har liknande funktionalitet som Min-funktionen.

Syntax:  

Min({[SetExpression] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr [,rank])

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
rank Standardvärdet för rank är 1, vilket motsvarar det lägsta värdet. Om du anger rank som 2, returneras det näst lägsta värdet. Om rank är 3, returneras det tredje lägsta värdet och så vidare.
SetExpression Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

Genom att använda TOTAL [<fld {.fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Definiera aggregeringens omfattning

Exempel och resultat:  

Data
Customer Product UnitSales UnitPrice
Astrida AA 4 16
Astrida AA 10 15
Astrida BB 9 9
Betacab BB 5 10
Betacab CC 2 20
Betacab DD - 25
Canutility AA 8 15
Canutility CC - 19
Anteckning om informationFunktionen Min() måste returnera ett värde som inte får vara NULL från den uppsättning värden som uttrycket ger, om ett sådant finns. Eftersom det finns NULL-värden i de data som anges i exemplen, returnerar funktionen de första värden som inte är NULL som utvärderas från värdeuttrycken.
Exempel och resultat
Exempel Resultat

Min(UnitSales)

2, eftersom detta är det lägsta värde som inte är NULL i UnitSales.

Värdet för en order beräknas utifrån antal sålda enheter i (UnitSales) multiplicerat med priset per enhet.

Min(UnitSales*UnitPrice)

40, eftersom detta är det lägsta värde som inte är NULL som blir resultatet av att beräkna alla tänkbara värden av (UnitSales)*(UnitPrice).

Min(UnitSales, 2)

4, vilket är det näst lägsta värdet (efter NULL-värdena).

Min(TOTAL UnitSales)

2, eftersom TOTAL-kvalificeraren innebär att det lägsta möjliga värdet hittas, oavsett diagramdimensionerna. För en tabell med Customer som dimension säkerställer TOTAL-kvalificeraren att det minsta värdet över den fullständiga datauppsättningen returneras, istället för det minsta UnitSales-värdet för varje kund.

Välj Customer B.

Min({1} TOTAL UnitSales)

2, vilket är oberoende av urvalet i Customer B.

Set Analysis-uttrycket {1} definierar den uppsättning poster som ska utvärderas som ALL, oavsett vilket urval som har gjorts.

Data som används i exempel:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!