Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Sum - diagramfunktion

Sum() beräknar summan av de värden som ges av uttrycket eller fältet över aggregerade data.

Syntax:  

Sum([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr])

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
SetExpression Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubbletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
Anteckning om informationÄven om DISTINCT-kvalificeraren stöds bör du vara mycket försiktig med att använda den eftersom den kan ge läsaren en felaktig bild av att ett totalt värde visas om vissa data har utelämnats.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

Genom att använda TOTAL [<fld {.fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Definiera aggregeringens omfattning

Exempel och resultat:  

Data
Customer Product UnitSales UnitPrice
Astrida AA 4 16
Astrida AA 10 15
Astrida BB 9 9
Betacab BB 5 10
Betacab CC 2 20
Betacab DD - 25
Canutility AA 8 15
Canutility CC - 19
Exempel och resultat
Exempel Resultat

Sum(UnitSales)

38. Summan av värdena i UnitSales.

Sum(UnitSales*UnitPrice)

505. Summan av UnitPrice multiplicerat med UnitSales aggregerat.

Sum(TOTAL UnitSales*UnitPrice)

505 för alla rader i tabellen samt totalen, eftersom kvalificeraren TOTAL innebär att summan fortfarande är 505, och diagramdimensionerna ignoreras.

Välj Customer B.

Sum({1} TOTAL UnitSales*UnitPrice)

505, oberoende av urval, eftersom Set Analysis-uttrycket {1} definierar den uppsättning poster som ska utvärderas som ALL, oavsett vilket urval som har gjorts.

Data som används i exempel:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!