Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Uruchamianie programu Qlik Sense Desktop

Program Qlik Sense Desktop można uruchomić z menu Start, z grupy Qlik Sense.

Przed rozpoczęciem korzystania z programu Qlik Sense Desktop musisz uwierzytelnić się na serwerze Qlik Sense Enterprise. W celu przeprowadzenia uwierzytelniania wymagane jest działające połączenie sieciowe.

Po jednorazowym uwierzytelnieniu dostęp do Internetu nie będzie już wymagany do dalszego korzystania z programu Qlik Sense Desktop. Ponowne uwierzytelnienie będzie konieczne, jeśli od uwierzytelnienia upłynie trzydzieści dni, użytkownik wyloguje się lub jeśli administrator odwoła dostęp użytkownika do serwera Qlik Sense Enterprise. Jeśli korzystasz z uwierzytelniania SAML i zamkniesz przeglądarkę, sesja zakończy się, a plik cookie zostanie usunięty, dlatego przed rozpoczęciem nowej sesji konieczne będzie ponowne uwierzytelnianie.

InformacjaProgram Qlik Sense Desktop działa w języku ustawionym w systemie operacyjnym. Języka programu nie można zmienić, chyba że program Qlik Sense Desktop zostanie otwarty i uruchomiony w przeglądarce internetowej.

Uwierzytelnianie w oparciu o Qlik Sense SaaS

Można uwierzytelnić swojego klienta Qlik Sense Desktop w oparciu o Qlik Sense SaaS. W tym celu należy wygenerować łącze uwierzytelniające.

Jak uwierzytelnić Qlik Sense Desktop za pomocą Qlik Sense SaaS

Pobieranie i uwierzytelnianie Qlik Sense Desktop

 1. Otwórz panel centralny. Więcej informacji na temat huba zawiera temat Hub w programie Qlik Sense Desktop.

 2. Kliknij swój profil w prawym górnym rogu i wybierz pozycję Ustawienia profilu.

 3. W obszarze Inne wybierz Narzędzia.

 4. W opcji Qlik Sense Desktop kliknij Pobierz, aby pobrać Qlik Sense Desktop.

 5. Zainstaluj Qlik Sense Desktop.
 6. Kliknij Uwierzytelnij, aby dodać łącze uwierzytelniania serwera do swojej instalacji Qlik Sense Desktop. Następnie można kliknąć to łącze w Qlik Sense Desktop w celu uwierzytelnienia.

Uwierzytelnianie na serwerze Qlik Sense Enterprise

Jeśli posiadasz dostęp użytkownika do programu Qlik Sense Enterprise, możesz się uwierzytelnić na serwerze Qlik Sense Enterprise w momencie uruchomienia programu Qlik Sense Desktop.

Przed przystąpieniem do uwierzytelniania konieczne jest wygenerowanie łącza do uwierzytelniania programu Qlik Sense Enterprise przez administratora Konsola zarządzania Qlik.

Administrator programu Qlik Sense udostępni informacje na temat uzyskiwania łącza przy użyciu jednej z następujących metod:

 • Uzyskiwanie łącza do uwierzytelniania klienta z huba Qlik Sense Enterprise.
 • Uzyskiwanie łącza do uwierzytelniania programu klienta od administratora.
 • Uzyskiwanie od administratora pliku hubs.ini, który zawiera łącze do uwierzytelniania.

Program Qlik Sense Desktop musi zostać zainstalowany na komputerze przed przystąpieniem do poniższych procedur.

InformacjaUwierzytelnianie klienta nie jest obsługiwane na serwerach testowych.

Uzyskiwanie łącza do uwierzytelniania klienta z huba Qlik Sense Enterprise

 1. Uruchom program Qlik Sense Enterprise.
 2. Kliknij pozycję Więcej na górnym pasku narzędzi huba, a następnie kliknij opcję Uwierzytelnianie klienta.
 3. Zostanie otwarte okno dialogowe z monitem o potwierdzenie otwarcia łącza do uwierzytelniania przy użyciu programu Qlik Sense. Wybierz odpowiednią opcję, aby zatwierdzić okno dialogowe.

  Spowoduje to otwarcie programu Qlik Sense Desktop i dodanie nowego przycisku uwierzytelniania dla serwera Enterprise na stronie powitalnej w obszarze Uwierzytelnianie w programie Qlik Sense Enterprise.

 4. Aby się zalogować, kliknij przycisk uwierzytelniania. Może zostać wyświetlony monit o podanie poświadczeń użytkownika programu Qlik Sense Enterprise.

  Nastąpi uwierzytelnienie i otwarcie programu Qlik Sense Desktop.

Po przeprowadzeniu tej procedury przy uruchamianiu programu Qlik Sense Desktop będzie można kliknąć przycisk uwierzytelniania i zalogować się przy użyciu poświadczeń użytkownika programu Qlik Sense Enterprise.

Uzyskiwanie łącza do uwierzytelniania programu klienta od administratora

 1. Kliknij łącze do uwierzytelniania otrzymane od administratora programu Qlik Sense.

  Jeśli nie możesz kliknąć łącza, skopiuj je do pola adresu w przeglądarce i naciśnij klawisz Enter.

  Jeśli używasz przeglądarki Google Chrome, na pasku adresu musisz wybrać opcję łącza inną niż Wyszukaj w Google.

  Pasek adresu Google Chrome z opcjami łącza.

 2. Zostanie otwarte okno dialogowe z monitem o potwierdzenie otwarcia łącza do uwierzytelniania przy użyciu programu Qlik Sense. Wybierz odpowiednią opcję, aby zatwierdzić okno dialogowe.

  Zostanie otwarty program Qlik Sense Desktop, a łącze do uwierzytelniania zostanie dodane na stronie powitalnej w obszarze Uwierzytelnianie w programie Qlik Sense Enterprise.

 3. Kliknij łącze do uwierzytelniania. Może zostać wyświetlony monit o podanie poświadczeń użytkownika programu Qlik Sense Enterprise.

  Nastąpi uwierzytelnienie i otwarcie programu Qlik Sense Desktop.

Po przeprowadzeniu tej procedury przy uruchamianiu programu Qlik Sense Desktop będzie można kliknąć przycisk uwierzytelniania i zalogować się przy użyciu poświadczeń użytkownika programu Qlik Sense Enterprise.

Uzyskiwanie pliku hubs.ini od administratora

 1. Skopiuj uzyskany od administratora plik hubs.ini do następującej lokalizacji: C:\Users\<nazwa użytkownika>\Documents\Qlik\Sense\Hubs\.

  Przy następnym uruchamianiu programu Qlik Sense Desktop łącze do uwierzytelniania zostanie dodane na stronie powitalnej w obszarze Uwierzytelnianie w programie Qlik Sense Enterprise.

 2. Kliknij łącze do uwierzytelniania. Może zostać wyświetlony monit o podanie poświadczeń użytkownika programu Qlik Sense Enterprise.

  Nastąpi uwierzytelnienie i otwarcie programu Qlik Sense Desktop.

Po przeprowadzeniu tej procedury przy uruchamianiu programu Qlik Sense Desktop będzie można kliknąć przycisk uwierzytelniania i zalogować się przy użyciu poświadczeń użytkownika programu Qlik Sense Enterprise.

Wylogowanie się

Z programu Qlik Sense Desktop można się wylogować.

 • Kliknij ikonę Użytkownik, a następnie kliknij ikonę Wyloguj się w menu wyskakującym.

Otwieranie programu Qlik Sense Desktop w przeglądarce internetowej

Domyślnie program Qlik Sense Desktop uruchamia się we własnym oknie. Można go jednak otworzyć także w oknie przeglądarki.

Aby móc otworzyć program Qlik Sense Desktop w przeglądarce internetowej, musisz się najpierw do niego zalogować.

 1. Uruchom program Qlik Sense Desktop z menu Start.
 2. Otwórz jedną z obsługiwanych przeglądarek.
 3. Na pasku adresu przeglądarki wpisz http://localhost:4848/hub.

W przeglądarce zostanie wyświetlony hub programu Qlik Sense Desktop pokazujący wszystkie aplikacje.

Informacja

Teraz można zmienić język programu Qlik Sense Desktop. Więcej informacji można znaleźć w temacie Zmiana języka w Qlik Sense.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!