Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Installera Qlik Sense Desktop

Detta avsnitt beskriver hur du installerar Qlik Sense Desktop på din dator.

Systemkrav

För att du ska kunna installera och köra Qlik Sense Desktop måste kraven som räknas upp i det här avsnittet uppfyllas.

Krav för skrivbordsversionen av Qlik Sense
Operativsystem

Microsoft Windows 10 (endast 64-bitars)

Microsoft Windows 11

Processorer (CPU:er)

Intel Core 2 Duo eller senare rekommenderas.

Stöd för Advanced Vector Extensions (AVX).

Minne

Minst 4 GB (beroende på datavolymer kan mer krävas)

Anteckning om informationQlik Sense använder teknik för inmemory-analys. Minneskraven är direkt relaterade till mängden data som ska analyseras.
Diskutrymme Totalt 5,0 GB krävs för installationen
.NET framework

4.8 eller senare

Säkerhet Lokala admin-rättigheter krävs för att installera.
Lägsta tillåtna skärmupplösning
 • Stationära datorer, bärbara datorer och datorplattor: 1024 x 768
 • Små skärmar: 320 x 568
Webbläsarstöd
 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
Anteckning om tips

Som standard visas Qlik Sense Desktop i ett eget fönster. Men du kan också öppna den i en webbläsare.

Mer information finns i Starta Qlik Sense Desktop.

Anteckning om varningMozilla Firefox kräver maskinvaruacceleration som inte stöds i virtuella miljöer.

Vad ingår i Qlik Sense Desktop?

Skrivbordselement och startmenyelement

När installationen av Qlik Sense Desktop är utförd kommer det finnas en genväg åtkomlig från skrivbordet samt från Start-menyn (Start > Alla program):

 • Genväg till Qlik Sense Desktop

  Hubben är utgångspunkt för att köra Qlik Sense. Det är där du hittar alla de Qlik Sense-appar du har skapat.

Installationsplats för Qlik Sense Desktop

När installationen av Qlik Sense Desktop är slutförd har Qlik Sense Desktop installerats i Users\{user}\AppData\Local\Programs\Qlik.

Du kan också ange installationsplats med alternativet Anpassad installation.

Exempel, appar och loggar

Det ingår en del exempelfiler i installationen av Qlik Sense Desktop. Dessa installeras i Users\{user}\Documents\Qlik\Examples. Till exempel installeras ett antal exempel på komplementkoder i underkatalogen Extensions.

I installationen av Qlik Sense Desktop medföljer också exempel-appar. Dessa installeras i Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps.

I installationen av Qlik Sense Desktop hittar du loggarna i Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Log.

Hämta installationsfilen

Qlik_Sense_Desktop_setup.exe-filen finns att få via Produkthämtningar. Spara den i en mapp i din dator.

Hämta installationsfiler

Installera Qlik Sense Desktop

Du kan antingen göra en standardinstallation, där installation och lagringsplatser är inställda som standardalternativ, eller ange platser i en anpassad installation.

Standardinstallation av Qlik Sense Desktop

 1. Dubbelklicka på Qlik_Sense_Desktop_setup.exe för att starta installationen.

  Välkomstdialogen visas.

 2. Klicka på Install om du vill göra en standardinstallation.

  Dialogen License agreement visas.

 3. Läs licensavtalet, välj I accept the license agreement och klicka på Next.

  Anteckning om tipsDu har också möjlighet att skriva ut licensavtalet på en lokal skrivare.
 4. På skärmen Klar att installera kan du skapa en skrivbordsgenväg om du vill. Klicka på Installera.
 5. I avsnittet Komplementpaket kan du om du vill välja att installera komplementpaketen. Välj sedan vilka komplementpaket du vill installera i listan med de som är tillgängliga för din Qlik Sense-installation.
 6. Du kan alltid lägga till eller ta bort komplementpaket i din Qlik Sense-installation senare. Se: Ändra på installation av komplementpaket.

 7. Om du har valt att inte installera komplementpaketen klickar du på Installera. Annars klickar du på Nästat.
 8. Om du installerar några av komplementpaketen ska du acceptera licensavtalet för komplementpaket. Klicka sedan på Installera.
 9. När installationen är genomförd visas en Installation summary.

  Klicka på Finish för att stänga Installation summary.

 10. Du har nu installerat Qlik Sense Desktop på din dator.

Anpassad installation av Qlik Sense Desktop

 1. Dubbelklicka på Qlik_Sense_Desktop_setup.exe för att starta installationen.

  Välkomstdialogen visas.

 2. Klicka på Custom Installation.

  Dialogen License agreement visas.

 3. Läs licensavtalet, markera kryssrutan I accept the license agreement och klicka på Next.

  Anteckning om tipsDu har också möjlighet att skriva ut licensavtalet på en lokal skrivare.
 4. Ange eller bläddra till den plats där du vill installera Qlik Sense Desktop och klicka på Nästa.

  Anteckning om informationQlik Sense Desktop kan inte installeras på platser där administratörsbehörighet krävs, till exempel C:\Program Files.
 5. Ange eller bläddra till den plats i Qlik Sense Desktop där du vill lagra appinnehåll och klicka på Nästa.
 6. På skärmen Klar att installera kan du skapa en skrivbordsgenväg om du vill. Klicka på Installera.
 7. I avsnittet Komplementpaket på skärmen Klar att installera kan du om du vill välja att skapa en skrivbordsgenväg. Välj sedan vilka komplementpaket du vill installera i listan med de som är tillgängliga för din Qlik Sense-installation.
 8. Du kan alltid lägga till eller ta bort komplementpaket i din Qlik Sense-installation senare. Se: Ändra på installation av komplementpaket.

 9. Om du har valt att inte installera komplementpaketen klickar du på Installera. Annars klickar du på Nästat.
 10. Om du installerar några av komplementpaketen ska du acceptera licensavtalet för komplementpaket. Klicka sedan på Installera.
 11. När installationen är genomförd visas en Installation summary.

  Klicka på Finish för att stänga Installation summary.

 12. Du har nu installerat Qlik Sense Desktop på din dator med anpassad installation och anpassade lagringsplatser.

Anteckning om informationInformation om hur du gör en tyst installation av Qlik Sense Desktop finns i Tyst installation av Qlik Sense Desktop.

Uppgradera Qlik Sense Desktop

Uppgraderingsalternativet finns tillgängligt när Qlik Sense är installerat sedan tidigare och en nyare version av installationsfilen Qlik_Sense_Desktop_setup.exe körs.

 1. Dubbelklicka på Qlik_Sense_Desktop_setup.exe för att starta installationen.

  Välkomstdialogen visas.

 2. Klicka på UPGRADE.

  Dialogen License agreement visas.

 3. Läs igen licensavtalet och markera kryssrutan I accept the license agreement (om så är fallet) och klicka på Next.

  Anteckning om tipsDu har också möjlighet att skriva ut licensavtalet på en lokal skrivare.

  Dialogen Ready to install visas.

 4. Klicka på Upgrade för att starta installationen.

  När installationen är genomförd visas en Installation summary.

 5. Klicka på Finish för att stänga Installation summary.
 6. Du har nu uppgraderat till en nyare version av Qlik Sense Desktop.

Anteckning om informationInformation om hur du gör en tyst uppgradering av Qlik Sense Desktop finns i Tyst installation av Qlik Sense Desktop.

Appmigrering

Efter uppgradering av Qlik Sense Desktop måste alla appar migreras för att säkerställa kompatibilitet. I hubben visas inte appminiatyrer innan appen har migrerats.

Migrering utförs automatiskt när du öppnar en app för första gången efter en uppgradering. Innan en app har migrerats skapas en säkerhetskopia i Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup. Du kan använda säkerhetskopian om du vill öppna appen i en tidigare version av Qlik Sense Desktop.

Qlik Sense Desktop-portar

Qlik Sense Desktop använder 4848 som standard.

Lagringsplats för Qlik Sense Desktop

Detta avsnitt beskriver var Qlik Sense-appar sparas när du kör Qlik Sense Desktop.

Förinställd lagringsplats

Som standard lagrar Qlik Sense appar i det lokala filsystemet under C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense.

Bärbart format

En Qlik Sense-app kan sparas i det lokala filsystemet i det egna formatet .qvf som är ett bärbart format.

En enskild app sparas som <Appnamn>.qvf, där <Appnamn> motsvarar appens namn.

Ändra på installation av komplementpaket

Du kan lägga till eller ta bort komplementpaket i din Qlik Sense Desktop-installation när du vill.

 1. Instrumentpanelen öppnar du Program och funktioner.
 2. I listan med program dubbelklickar du på komplementpaketet du vill ändra på.
 3. Guiden för att konfigurera komplementpaket öppnas. Klicka på Nästa.
 4. Välj Ändra.
 5. På skärmen Anpassade konfiguration klickar du på paketikonen för att välja hur du vill ändra på paketinstallationen:
  • Om paketet är installerat väljer du Hela funktionen blir otillgänglig för att avinstallera det.
  • Om paketet inte är installerat väljer du Hela funktionen installeras på lokal hårddisk för att installera det.

  Klicka sedan på Nästa.

 6. Klicka på Ändra.
 7. Klicka på Slutför för att stänga guiden för att konfigurera komplementpaket.

Reparera Qlik Sense Desktop

Med alternativet Repair återställs alla saknade filer, genvägar och registervärden.

 1. För att starta en reparation av installationen öppnar du Kontrollpanelen och väljer Avinstallera ett program. Välj därefter Qlik Sense Desktop från programlistan och klicka på Ändra.

  Dialogen Qlik Sense Desktop Setup maintenance visas.

  Anteckning om tipsDu kan också utföra den här åtgärden genom att dubbelklicka på filen Qlik_Sense_Desktop_setup.exe.
 2. Klicka på REPAIR.

  Dialogen Ready to repair visas.

 3. Klicka på Repair.

  Reparationen startar och fortskridandet visas.

 4. När reparationsprocessen är klar visas dialogen Repair summary och bekräftar att Qlik Sense Desktop har reparerats.

 5. Klicka på Finish.

Du har nu reparerat din Qlik Sense Desktop-installation.

Anteckning om informationInformation om hur du gör en tyst reparation av Qlik Sense Desktop finns i Tyst installation av Qlik Sense Desktop.

Avinstallera Qlik Sense Desktop

 1. För att starta avinstallationen av Qlik Sense Desktop öppnar du Kontrollpanelen och väljer Avinstallera ett program. Välj därefter Qlik Sense Desktop från programlistan och klicka på Avinstallera.

  En bekräftelsedialog visas som frågar om du är säker på att du vill avinstallera Qlik Sense Desktop från datorn.

  Anteckning om tipsDu kan också avinstallera Qlik Sense Desktop genom att dubbelklicka på filen Qlik_Sense_Desktop_setup.exe och därefter välja Uninstall från underhållsdialogen. I så fall måste du använda korrekt version av installationsfilen när du modifierar din Qlik Sense Desktop-installation, d.v.s. samma version som du använde vid installationen av Qlik Sense Desktop.
 2. Klicka på Uninstall.

  Avinstallationsprocessen startar och förloppet visas.

 3. När avinstallationsprocessen är klar visas dialogen Uninstall summary och bekräftar att Qlik Sense Desktop har reparerats.

 4. Klicka på Finish.

Du har nu avinstallerat Qlik Sense Desktop.

Anteckning om informationInformation om hur du gör en tyst avinstallation av Qlik Sense Desktop finns i Tyst installation av Qlik Sense Desktop.

Tyst installation av Qlik Sense Desktop

När en tyst installation körs, installeras Qlik Sense Desktop helt utan dialoger. Det innebär att alla funktioner, egenskaper och användarurval måste vara kända innan en tyst installation görs. Alla konfigurationsalternativ i installationsprogrammets användargränssnitt kan utföras med tysta installationer.

 1. Välj Start > Alla program > Tillbehör > Kommandotolken.

  Fönstret Kommandotolken visas.

 2. I fönstret Kommandotolken navigerar du till mappen som innehåller filen Qlik_Sense_Desktop_setup.exe.

 3. Skriv Qlik_Sense_Desktop_setup.exe följt av önskad syntax för tyst installation.

Syntax

Qlik_Sense_Desktop_setup.exe [-silent] [-uninstall] [-repair] {-log path\filename} {layout=path} {accepteula=1|0} {desktopshortcut=1|0} {installdir=path} {storagepath=path} {bundleinstall=dashboard|visualization}
Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -?eller -h Öppnar hjälpen om tyst installation på skärmen.

Kommandon

-silent (eller -s)   Kommandoradsinstallation utan användargränssnitt (krävs).
-uninstall   Tyst avinstallation av produkten. Måste användas tillsammans med kommandot -silent.
-repair   Tyst reparation av produkten. Måste användas tillsammans med kommandot -silent.
-log (eller -l) [loggfilens namn och sökväg]

Katalog och filnamn för loggfilen.

Anteckning om informationAnvändaren måste ha åtkomst till den här katalogen.
-layout [destinationskatalog]
Extraherar filer (även .msi-filer) till destinationskatalogen.
Anteckning om informationDet här argumentet ska inte kombineras med andra kommandoradsargument.

Argument

Argument avgränsas med blanksteg och presenteras med följande format: [Argument]="[Value]". De dubbla citattecknen kan normalt uteslutas men kan behövas, till exempel när en sökväg innehåller blanksteg.

Standardvärdena är de som används i installationsprogrammets användargränssnitt.

accepteula 1|0

Godkänner Qliks licensavtal.

Anteckning om varningDet här argumentet är obligatoriskt vid installation eller uppgradering, och du måste godkänna Qliks licensavtal för att kunna slutföra installationen.
desktopshortcut 1|0 (standardvärdet är 1 vid rena installationer) Installerar genvägar på skrivbordet.
installdir [sökväg till anpassad installationskatalog] Definierar katalogen om inte standardkatalogen ska användas för installationen. Standardinstallationskatalog: %LocalAppData%\Programs.
storagepath [sökväg till den anpassade katalog som används för appar, loggar och komplement] Definierar sökvägen till den anpassade katalog som används för appar, loggar och komplement. Måste inkluderas med parametern installdir. Standardsökväg till lagringsplats: C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense.
bundleinstall dashboard,visualization

Innehåller instrumentpanels- och visualiseringspaketen.

Exempel

Installera eller uppgradera Qlik Sense Desktop

Följande exempel installerar Qlik Sense Desktop eller uppgraderar den befintliga installationen.

Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -s accepteula=1

Installera Qlik Sense Desktop med objektpaket

Följande exempel installerar Qlik Sense Desktop, inklusive kontrollpanels- och visualiseringsobjektspaketen.

Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -s accepteula=1 bundleinstall=dashboard,visualization

Installera Qlik Sense Desktop utan skrivbordsgenvägar

Följande exempel installerar Qlik Sense Desktop utan genvägar på skrivbordet. Dessutom skapas installationsloggarna i en anpassad mapp.

Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -s -l c:\mylogpath desktopshortcut=0 accepteula=1

Reparera Qlik Sense Desktop

Följande exempel reparerar en befintlig installation av Qlik Sense Desktop.

Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -s -repair

Avinstallera Qlik Sense Desktop

Följande exempel avinstallerar Qlik Sense Desktop.

Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -s -uninstall

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!