Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Hubben i Qlik Sense Desktop

När Qlik Sense Desktop startas hamnar du först i hubben. Du hittar alla dina appar i hubben. Klicka på en app i hubben för att öppna den i en separat flik.

Qlik Sense Desktop-hubben med arbetsvyn öppen.

Qlik Sense Desktop hub view.

A: Verktygsfält

Verktygsfältet innehåller den globala menyn och andra användbara kommandon.

Verktygsfältsalternativ
UI-element Beskrivning
Menu Växla navigeringsmenyn på och av
Search Du kan använda sökfunktionen för att lättare hitta en viss app.
More

Global meny med alternativen Dev Hub, Hjälp och Om.

Du kan klicka på Klient-autentisering-länken för att aktivera användning av Qlik Sense Desktop.

Mer information om Dev Hub finns i Dev Hub (endast på engelska).

B: Inloggningsuppgifter

Alternativ för inloggningsuppgifter
UI-element Beskrivning
User

Din inloggningsinformation visas när du är inloggad. Beroende på hur Qlik Sense-systemet är konfigurerat kan du behöva logga in genom att klicka på knappen Logga in.

När du är inloggad kan du klicka på User och sedan på User i popupmenyn för att öppna dialogen Profil där följande information visas: Användar-ID och Användarkatalog.

Logga ut

Klicka på User och sedan på Log out i popupmenyn när du vill logga ut.

C: Skapa ny app

Appalternativ
UI-element Beskrivning
Skapa ny app

Skapa en ny app. Den här knappen är bara tillgänglig om du har behörighet för att skapa appar.

Mer information om att skapa en app finns i Skapa en app.

Sort ascending

Du kan sortera apparna alfabetiskt, efter det datum de skapades, eller efter publiceringsdatum, stigande eller fallande.

Grid View List View Växla mellan rutnätsvyn och listvyn i hubben. Du väljer själv vad som fungerar bäst för dig.

D: Arbete

Personlig med alla dina egna appar under Arbete.

E: Huvudområde

Alla dina appar visas i huvudområdet.

F: Komma igång

Gå till webbsidan Qlik Sense Desktop för mer information om hur du kommer igång med Qlik Sense Desktop.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!