Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Kolejność czytania od prawej do lewej w aplikacji Qlik Sense

Kolejności czytania określa kierunek znaków w tekstowych i liczbowych ciągach znaków.

Domyślna kolejność czytania w aplikacji Qlik Sense to od lewej do prawej. Kolejność czytania można zmienić na od prawej do lewej w preferencjach aplikacji, na przykład w sytuacji, gdy dane lub etykiety są zapisane w języku, takim jak arabski lub hebrajski, w którym teksty są pisane od prawej do lewej strony.

Kolejność czytania wpływa na całą aplikację. Zmiana kolejności czytania jest możliwa w przypadku aplikacji nieopublikowanych.

Gdy kolejność czytania od prawej do lewej jest włączona w opcjach aplikacji, wówczas wpływ na aplikację jest następujący:

  • Wizualizacje są wyświetlane od prawej do lewej.

  • Teksty udostępniane przez użytkownika, na przykład tytuły arkuszy, będą zawsze wyrównane do prawej bez względu na język tekstu.

  • Kolejność czytania tekstu jest ustalana przez pierwszy w ciągu znak o wyraźnym kierunku:

    • Ciąg znaków, który zaczyna się od znaku o wyraźnym kierunku od prawej do lewej, będzie wyświetlany od prawej do lewej.
    • Ciąg znaków, który zaczyna się od znaku o wyraźnym kierunku od lewej do prawej, będzie wyświetlany od lewej do prawej.

  • To ustawienie nie wpływa na główny pasek narzędzi ani panele edycji. W przypadku tych obiektów język jest zależny od ustawienia w przeglądarce internetowej, w której uruchomiona jest aplikacja Qlik Sense. Więcej informacji można znaleźć w temacie Zmiana języka w Qlik Sense.

Wykres słupkowy z włączoną kolejnością czytania od prawej do lewej.

Wykres słupkowy z kolejnością czytania od prawej do lewej.
InformacjaKolejność czytania od prawej do lewej nie zmienia kolejności czytania miernika promieniowego, ponieważ na takie mierniki zawsze spoglądamy od lewej do prawej.

Aktywacja kolejności czytania od prawej do lewej

  1. W aplikacji niepublikowanej kliknij ikonę Więcej, a następnie ikonę Ustawienia, aby otworzyć opcje aplikacji.
  2. Po wybraniu poleceń Wygląd > Od prawej do lewej wybierz wartość Wł. lub Wył.
InformacjaJeśli wizualizacja jest udostępniana przy użyciu wykresów Qlik Sense, wówczas zmiana kolejności czytania w aplikacji wpłynie także na kolejność czytania w wykresie udostępnianym. Więcej informacji zawiera temat Kolejność czytania jest niepoprawna w moim udostępnianym wykresie.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!