Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Använda urvalsverktyget

-urvalsverktyget ger en översikt av varje dimension och fält i appen. Det ger också en mer detaljerad vy av valda data, så att du kan utforska associationer i dimensioner som inte har använts.

Under en analys klickar du på Valverktyg för att öppna urvalsvyn.

Urvalsverktyget är indelat i två avsnitt: Urval och Appdimensioner. Avsnittet med urval visar de fält som har aktiva urval. Avsnittet med appdimensioner visar alla dimensioner utan aktiva urval. Båda delarna sorteras alfabetiskt. Som standard visar appdimensioner bara originalobjekt. Markera Visa fält om du vill visa alla fält som har laddats i appen men som inte används som dimensioner.

Anteckning om information Beräknade dimensioner visas inte i valverktyget.

Valverktyg visar de två avsnitten Urval och Appdimensioner.

Valverktygsvyn.

Göra val och rensa val

Du kan göra flera val i rad. Klicka på Bekräfta eller klicka utanför listan, men inom området för urvalsverktyget, för att bekräfta dina urval. Dessa dimensioner flyttas upp till Urval. Klicka på verktygsfältet om du vill stänga urvalsverktyget.

Under Urval kan du radera ett urval i ett fält genom att klicka på Avbryt. Fältet flyttas då ned till Appdimensioner.

När du är i urvalsverktyget kan du fortfarande använda alternativen i urvalsfältet: stega framåt, stega bakåt och rensa alla urval. I varje dimension har du de vanliga listurvalen: urvalsmeny, rensa urval, avbryt urval, bekräfta urval och sökning

Söka i avsnittet appdimensioner

I appdimensioner finns en sökruta som är användbar när man har många dimensioner och fält. Du kan söka utifrån fält- eller dimensionstitel. Din söksträng kan bestå av ett eller flera ord, eller delar av ord. Sökfunktionen är inte skiftlägeskänslig, men endast exakta strängmatchningar visas. Om du söker på ”nummer” visas inga fält som innehåller strängen ”nummer”, men en sökning efter ”mme” visar strängen.

Rulla i urvalsverktyget

Du kan dra rullisten för att rulla horisontellt i ett avsnitt. När du rullar i ett avsnitt påverkas inte det andra avsnittet.

Dimensionslistorna har också rullistor för vertikal rullning.

Generera insikter

Associative Insights avslöjar relationer i dina data. Qliks kognitiva motor söker i din datamodell efter uteslutna värden i en underuppsättning av fält. Det markerar sedan dessa värden så att du kan utforska dem.

När du har gjort ett urval klickar du på Generera insikter. Kort visas i panelen till höger. Korten visar hur urvalet påverkar dimensioner och mått i dina data. Se: Upptäcka dina data med Associative Insights

RELATERAD INFORMATION:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!