Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Låsa och låsa upp urval

Genom att låsa dina urval kan du skydda dem.

Låsa urval

Du kan låsa ett urval genom att klicka på låsikonen Ej låst i popup-fönstret för urvalet. Låset förhindrar ändringar i det här urvalet. Du kan varken ändra eller ta bort ett låst urval. Om du har låst ett urval och sedan försöker att välja uteslutna fältvärden kommer urvalselementet att blinka för att visa att det låsta urvalet hindrar det nya urvalet från att göras.

Låsta värdena Tyskland och Japan i urvalet Region.

Låsta värden i ett urval.
Anteckning om informationDet går att gå bakåt i urvalshistoriken till ett tillstånd som gällde innan dimensionen låstes.

Låsa upp urval

Du kan låsa upp ett urval genom att klicka på låsikonen Ej låst i popup-fönstret för urvalet. När du har låst upp urvalet kan du göra ändringar i det eller ta bort det.

Anteckning om informationNär en app sparas med Qlik Sense blir inte aktuella urval och lås sparade. Urval och lås måste göras om varje gång appen öppnas.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!