Gå till huvudinnehåll

Numeriska operatorer

Alla numeriska operatorer använder sig av operandernas numeriska värden och resulterar i ett numeriskt värde.

Numeriska operatorer
Operator Beskrivning
+ Tecken för positivt tal (unär operator) eller aritmetisk addition. Den binära operatorn resulterar i summan av de två operanderna.
- Tecken för negativt tal (unär operator) eller aritmetisk subtraktion. Den unära operationen resulterar i operanden multiplicerad med -1, den binära i skillnaden mellan de två operanderna.
* Aritmetisk multiplikation. Operationen resulterar i produkten av de två operanderna.
/ Aritmetisk division. Operationen resulterar i kvoten av de två operanderna.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!