Przeskocz do zawartości głównej

Operatory liczbowe

Wszystkie operatory liczbowe używają wartości liczbowych operandów i zwracają jako wynik wartość liczbową.

Operatory liczbowe
Operator Opisu
+ Znak liczby dodatniej (operator jednoargumentowy) lub dodawanie arytmetyczne. Operacja dwuargumentowa zwraca sumę dwóch operandów.
- Znak liczby ujemnej (operator jednoargumentowy) lub odejmowanie arytmetyczne. Operacja jednoargumentowa zwraca operand pomnożony przez –1, a dwuargumentowa różnicę między dwoma operandami.
* Mnożenie arytmetyczne. Operacja zwraca iloczyn dwóch operandów.
/ Dzielenie arytmetyczne. Operacja zwraca iloraz dwóch operandów.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!