Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

On-demand-appar

Med on-demand-appar kan du ladda och analysera stordatakällor i Qlik Sense.

Det är ineffektivt att försöka analysera en hel Big Data-källa på en gång. Men för att alla visualiseringar ska vara representativa måste alla data kunna upptäckas. Qlik Sense on-demand-appar ger användarna summerade översikter över stordatakällor och låter dem identifiera och ladda relevanta delmängder av data för detaljerad analys.

On-demand-appar består av flera byggstenar eller komponenter, och vissa av komponenterna är byggda av användare som är mycket skickliga på att skriva skript.

Mer information finns i Hantera stora datamängder med on-demand-appar.

Generera en on-demand-app

Du kan generera en On-Demand-app när du har valt en hanterbar delmängd data med en On-Demand-urvalsapp. Alla urvalsappar du arbetar med kommer att innehålla en eller flera navigeringslänkar för att generera On-Demand-appar i sitt appnavigeringsfält.

On-demand-appar som visas i fältet Appnavigering har förloppsindikatorer som börjar bli gröna när du gör urval i urvalsappen. Varje on-demand-app i fältet Appnavigering har en gräns för den mängd data som den kan innehålla. När du gör urval i urvalsappen visar förloppsindikatorn när mängden data som väljs är inom gränsen för on-demand-appen.

När indikatorn för en On-demand-app är helt grön kan du generera den appen med alla valda data. Du kan också välja att öppna en tidigare genererad instans av den appen. Varje beställningsapp i appnavigeringsfältet kan genereras flera gånger, och de genererade apparna förblir tillgängliga. När maxantalet appar har genererats måste du ta bort en av de befintliga apparna innan du kan generera en ny on-demand-app. On-demand-appar kan även ha en förfallotid, efter vilken de raderas automatiskt.

Anteckning om information Anonyma användare kan bara generera on-demand-appar som publiceras automatiskt. Eftersom anonyma användare bara kan använda publicerade appar kan de inte använda en on-demand-app om den inte publiceras automatiskt när den genereras. Ett meddelande som indikerar att användaren inte kan generera en app från en särskild on-demand-apps navigeringspunkt visas om en anonym användare försöker generera en on-demand-app som inte är inställd för automatisk publicering.

Det maximala antalet appar och kvarhållningstiden ställs in på on-demand-appens navigeringslänk. Appnavigeringslänken är en av on-demand-appens komponenter, och det är ofta den som skapar urvalsappen som lägger till den.

 1. Öppna en on-demand-urvalsapp.
 2. Välj visualiseringsobjekt i urvalsappen.
 3. Klicka på on-demand-appen när indikatorn för den blir helt grön i fältet Appnavigering.

  Du kan välja en on-demand-app i fältet Appnavigering om du vill öppna en genereringspanel för den. Där kan du klicka på Info och se Begränsning (maximalt antal poster som tillåts) och antalet valda poster. Du kan även se antalet värden som valts för varje fält och eventuella begränsningar på fälten. Begränsningar kan placeras på individuella fält när on-demand-appar skapas. Ett fält för År kan exempelvis vara så begränsat att endast två värden kan väljas.

  När antalet valda poster (Antal rader) är mindre än eller lika med det maximala antalet poster som tillåts blir förloppsindikatorn helt grön. En app kan dock inte genereras förrän samtliga krav uppfyllts. Om antalet rader ligger inom begränsningen men ett eller flera av fälten inte uppfyllt kraven inom sina begränsningar aktiveras inte knappen Generera ny app.

  Anteckning om informationOm du väljer Generera ny app när begränsningspanelen är öppen visas inte den genererade appen. Klicka på Info för att stänga panelen. Den nya appen är listad om den har genererats.
 4. Klicka på knappen Generera ny app om du vill skapa en ny instans av On-demand-appen med alla valda data.

  Den nya versionen av appen genereras och visas i genereringspanelen ovanför knappen Skapa ny app.

  För att se mer om den genererade appen öppnar du dess informationsfönster.

  Fliken Urval i informationspanelen.

  I den här vyn kan du även byta namn på on-demand-appar. On-demand-appar får som standard namnet på den navigeringspunkt varifrån de genererats, och till det läggs användarens namn. Om exempelvis navigeringspunkten heter ”Ox Sample Detail”, blir standardnamnet för den genererade On-Demand-appen ”Ox Sample Detail_John Doe” för användaren ”John Doe”. I illustrationen ovan har On-Demand-appens namn ändrats till ”Ox Sample Detail_Airlines”. Du kan byta namn på en on-demand-app även om den har publicerats.

  Anteckning om information On-demand-appar som genereras av anonyma användare ges standardnamn som indikerar att de generats av en anonym, inte registrerad användare. Anonyma användare kan ändra namn på genererade appar precis som registrerade användare kan ändra namn på sina appar.

  Knappen Tillämpa tillämpar de urval som finns i listan på on-demand-appens flik Urval på urvalsappen.

  Urval som tillämpats på urvalsappen.

 5. Välj Öppna app från menyn Mer> för att öppna den genererade appen.

  Du kan även ladda om data och generera om en on-demand-app. Menyn Ladda igen är tillgänglig när informationsfönstret är öppet:

  Informationspanel med menyn Ladda igen.

  Urval på Ladda igen-menyn fungerar som följer:

  • Ladda igen: laddar data igen baserat på de aktuella urvalen som gjorts inom on-demand-appen.
  • Genera om med aktuella urval: genererar om on-demand-appen med aktuella urval som har gjorts inom urvalsappen.

   Anteckning om informationKnappen Tillämpa på fliken Urval tillämpar urvalen i on-demand-appen i urvalsappen. On-demand-appens urval är de som listas som Urval som gjordes när denna app genererades. Mer information finns i illustrationen ovan.

   Detta är det omvända mot det som görs när Genera om med aktuella urval används.

  • Genera om kopia med aktuella urval: genererar en ny on-demand-app med aktuella urval som har gjorts inom urvalsappen. Den tidigare genererade on-demand-appen förblir i sitt nuvarande tillstånd.

Utforska en publicerad on-demand-app

De flesta som använder on-demand-appar för att utforska stora datauppsättningar kommer åt dem som publicerade appar. Det finns två tillfällen då de flesta användare använder on-demand-appar:

 1. I en publicerad on-demand-urvalsapp där användaren väljer data och genererar en on-demand-app från fältet Appnavigering.
 2. I en ström där en genererad on-demand-app publiceras.

Publicerade on-demand-appar har en förvald delmängd data från en mycket stor datakälla. Du kan utforska data genom visualiseringsobjekten i on-demand-appen. På så sätt liknar on-demand-appar appar som skapas från data från vilken annan källa som helst.

Du kan inte ändra dem när de väl publicerats, men som med andra publicerade appar kan du lägga till privata ark och berättelser om du har de rätta åtkomsträttigheterna. Du arbetar med publicerade on-demand-appar på samma sätt som med andra publicerade appar.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!