Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Felsökning – Skapa appar

I det här avsnittet beskrivs problem som kan uppstå när du skapar appar och visualiseringar i Qlik Sense.

Bilder som inte ingår i en app och som har flyttats mellan Qlik Sense-miljöer

Möjlig orsak  

Du har skapat en app i Qlik Sense och flyttat appen till en annan Qlik Sense-miljö.

När du flyttar appar mellan Qlik Sense-miljöer är det inte säkert att bilderna flyttas med automatiskt. Bilderna måste hanteras manuellt, på olika sätt beroende på mellan vilka miljöer apparna har flyttats.

Föreslagen åtgärd  

Importera bilder från den Qlik Sense-miljö där appen skapades till målplatsen med hjälp av Qlik Hanteringskonsol.

Mer information finns i Hantera Qlik Sense-webbplatser. Överföra objekt till innehållsbibliotek.

Bilder som inte ingår i en app och som har importerats från Qlik Sense Desktop till Qlik Sense

Möjlig orsak  

Du har skapat en app i Qlik Sense Desktop och importerat appen till Qlik Sense.

När du flyttar appar mellan Qlik Sense-miljöer är det inte säkert att bilderna flyttas med automatiskt. Bilderna måste hanteras manuellt, på olika sätt beroende på mellan vilka miljöer apparna har flyttats.

Föreslagen åtgärd  

Importera bilderna från bildmappen i Qlik Sense Desktop-appen med hjälp av Qlik Hanteringskonsol.

Mer information finns i Hantera Qlik Sense-webbplatser. Överföra objekt till innehållsbibliotek.

Anteckning om tipsBilder tas endast med automatiskt när du flyttar en app från en Qlik Sense Desktop-installation till en annan.

Standardplatsen för bilderna i Qlik Sense Desktop är <user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default.

Anteckning om informationOm du har organiserat bilderna i underordnade mappar i mappenContent\Default i Qlik Sense Desktop, ska dessa läggas till manuellt till appen tillsammans med dess ark, berättelser samt text- och bildobjekt efter att du har importerat bilderna.

Bilder som inte ingår i en app och som har flyttats mellan Qlik Sense Desktop-installationer

Möjlig orsak  

Du har flyttat en app mellan Qlik Sense Desktop-installationer.

När du flyttar appar mellan Qlik Sense-miljöer är det inte säkert att bilderna flyttas med automatiskt. Bilderna måste hanteras manuellt, på olika sätt beroende på mellan vilka miljöer apparna har flyttats.

Föreslagen åtgärd  

  • Kopiera bilderna från datorn där appen skapades och klistra in dem i bildmappen på målplatsen.

Standardplatsen för bilderna i Qlik Sense Desktop är <user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default.

Bilderna jag vill använda verkar inte fungera

Bilderna utgör en del av appar som miniatyrbilder för appar, ark och berättelser, i text- och bildobjekt samt i berättelsens bilder.

Möjlig orsak  

Du använder en bild i ett format som inte stöds.

Föreslagen åtgärd  

  • Konvertera bilden till ett av de format som stöds (png, jpg, jpeg eller gif).

Användning av Insikter påverkar systemprestandan

Insikter använder originalobjekt som fält i rekommenderade diagram.

Möjlig orsak  

Diagrammen som genereras av Insikter väljer fält som resulterar i mindre effektiva diagram.

Föreslagen åtgärd  

  • Ändra vilka fält som ska visas för användare av publicerade appar.

Dölja fält från analys

Jag hittar inte Ladda data när jag högerklickar på en app

Jag vill ladda min app men jag ser inte Ladda data när jag högerklickar på appen.

Möjlig orsak  

Du saknar en eller flera av följande behörigheter i QMC:

  • Uppdatera åtkomst till appen.

  • Läsrättigheter till HubSection_Task-resursfiltret.

  • HubAdmin-rollen eller läs- och skapanderättigheter till ReloadTask-resursfiltret.

Föreslagen åtgärd  

Kontakta en QMC-administratör för att tilldelas HubAdmin-rollen eller få skapande- och läsrättigheter till ReloadTask_Task-resursfiltret.

Jag kan inte hantera mina appladdningsuppgifter i hubben

Jag vill visa mina appladdningsuppgifter i hubben, men jag ser inte Hantera laddningsuppgifter när jag högerklickar på en app.

Möjlig orsak  

Säkerhetsregeln HubSectionTask är inaktiverad, eller du har inte läsbehörighet för resursfiltret HubSection_Task. Alternativt kanske du inte har läsbehörighet för appladdningsuppgifterna i hubben som konfigureras i QMC.

Föreslagen åtgärd  

Kontakta en QMC-administratör och be om läsrättigheter till HubSection_Task och antingen läsrättigheter till appladdningsuppgifter i hubben eller en tilldelning av HubAdmin-rollen. HubAdmin-rollen har som standard läsrättigheter till laddningsuppgifter i hubben.

Miniatyrer inkluderas inte när jag kopierar ett ark

Möjlig orsak  

Du har kopierat ett ark från en annan app. Miniatyrer lagras som appresurser och inkluderas inte när arket kopieras. Det går bra att kopiera ark inom en app.

Föreslagen åtgärd  

Du kan kopiera en hel app och utgå från den. Då inkluderas alla resurser, till exempel bilder.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!