Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Hantera laddningsuppgifter för appar

Visa och hantera laddningsuppgifter för appar från hubben. Starta laddning av uppgifter eller skapa nya laddningsuppgifter med schemalagda utlösare för att köra laddningen automatiskt. Du kan även redigera och ta bort laddningsuppgifter.

Appladdningsuppgifter som skapats av en administratör i QMC visas också i hubben. Du kan visa laddningsuppgifter för en app i hubben genom att högerklicka på appen och välja Hantera laddningsuppgifter.

Anteckning om information

Du måste ha lämplig behörighet som ställs in i QMC för att hantera appladdningsuppgifterna i hubben. Mer information finns i Konfigurera hanteringen av laddningsuppgifter för hubben (endast på engelska).

Hantera laddningsuppgifter visar följande information och alternativ:

 • Namn: Uppgiftens namn.

 • Aktiverad: Om laddningsuppgiften är aktiverad eller inaktiverad. Inaktiverade uppgifter kan inte hanteras eller aktiveras från hubben.

 • Status: Visar aktuell status för uppgiften. Du kan klicka på Info och visa en sammanfattning av den senaste uppgiftsexekveringen. Du kan även hämta skriptloggen genom att klicka på Hämta skriptlogg.

 • Senaste exekvering: Visar när uppgiften senast exekverades.

 • Nästa exekvering: Visar när uppgiften ska köras nästa gång enligt schemat.

 • Åtgärder: Hanteringsalternativ för uppgiften. Du kan starta uppgifter genom att klicka på Starta uppgift och stoppa dem genom att klicka på Stoppa. Klicka på Redigera för att redigera en uppgift eller Radera för att ta bort en uppgift.

 • Skapa uppgift: Lägg till en ny appladdningsupgift och ställ in uppgiftsegenskaper, bl.a. för att skapa schemalagda utlösare.

Du kan uppdatera uppgiftsvyn genom att klicka på Uppdatera uppgifter.

Skapa appladdningsuppgifter

Skapa en appladdningsuppgift i hubben. När uppgiften körs laddas alla data i appen från källan. Alla gamla data tas bort. Appladdningsuppgifter ska inkludera en schemalagd utlösare för att köra laddningsuppgiften automatiskt. Utlösaren fastställer antalet gånger en uppgift körs (från ett till oändligt) och hur ofta den laddas (en gång, en gång om dagen, en gång i veckan eller månaden). Du kan till exempel skapa en utlösare för att en laddningsuppgift ska köras 56 gånger för en app en gång i veckan. Skapa schemalagda utlösare för dina uppgifter för att ladda appdata vid en specifik tidpunkt, på ett visst datum eller med en viss frekvens.

Mer information om hur du skapar appladdningsuppgifter i QMC hittar du i Skapa laddningsuppgifter (endast på engelska).

Anteckning om information

Du måste ha lämplig behörighet som ställs in i QMC för att skapa appladdningsuppgifterna i hubben. Mer information finns i Konfigurera laddningsuppgifthantering för hubben (endast på engelska).

Gör följande:

 1. I hubben högerklickar du på appen du vill skapa en laddningsuppgift för och klickar sedan på Hantera laddningsuppgifter.

 2. Klicka på Skapa uppgift.

 3. Ange ett namn för uppgiften i Namn-fältet.

 4. Under Körning granskar du standardinställningarna och redigerar valfria av följande egenskaper:

  1. Markera eller avmarkera Aktiverad för att aktivera eller avaktivera uppgiften. Uppgiften är Aktiverad Bock som standard.
  2. Tidsgräns för session (minuter): Maxtidsperiod innan en uppgift avbryts om timeout uppstår för sessionen. Standardinställningen är 1 440 minuter.
  3. Högsta antal nya försök: Max antal gånger schemaläggaren försöker köra en misslyckad uppgift igen. Standardinställningen är 0.
 5. Klicka på Skapa.
 6. I Uppgift-listan under Åtgärder klickar du på Redigera för att öppna uppgiftens egenskaper.
 7. Klicka på Skapa schemalagd utlösare och välj egenskaper som du vill ställa in för utlösaren.

 8. Klicka på Skapa och klicka sedan på Använd för att lägga till utlösaren till laddningsuppgiften.


Anteckning om tipsNär du har lagt till en utlösare för en laddningsuppgift klickar du på Uppdatera uppgiftslista i meddelandet eller så klickar du på Uppdatera uppgifter i uppgiftslistan för att visa nästa körningstid för laddningsuppgiftern i uppgiftslistan.

Redigera appladdningsuppgifterna

Redigera appladdningsuppgifterna i hubben. Du kan till exempel skapa en ny schemalagd utlösare, uppdatera uppgiftsnamnet eller körningsuppgifterna eller redigera egenskaperna för en schemalagd utlösare.

Anteckning om information

Du måste ha lämplig behörighet som ställs in i QMC för att redigera appladdningsuppgifterna i hubben. Mer information finns i Konfigurera laddningsuppgifthantering för hubben (endast på engelska).

Gör följande:

 1. I hubben högerklickar du på appen du vill redigera och klickar sedan på Hantera laddningsuppgifter.

 2. I Uppgift-listan under Åtgärder klickar du på Redigera för att öppna uppgiftens egenskaper.
 3. Redigera uppgiftens egenskaper
  1. Du kan ändra uppgiftens namn i fältet Namn.
  2. Du kan ändra egenskaperna för Körning.
   • Markera eller avmarkera Aktiverad för att aktivera eller avaktivera uppgiften. Uppgiften är Aktiverad Bock som standard.
   • Tidsgräns för session (minuter): Maxtidsperiod innan en uppgift avbryts om timeout uppstår för sessionen. Standardinställningen är 1 440 minuter.
   • Högsta antal nya försök: Max antal gånger schemaläggaren försöker köra en misslyckad uppgift igen. Standardinställningen är 0.
  3. Skapa en ny utlösare. Välj Skapa schemalagd utlösare, ställ in egenskaperna (se beskrivningarna nedan) för den nya utlösaren och klicka sedan på Skapa för att lägga till utlösaren till laddningsuppgiften.
  4. Redigera en schemalagd utlösare I listan Utlösare under Åtgärder klickar du på Redigera. Ställ in egenskaperna (se beskrivningarna nedan) och klicka på OK för att spara dina ändringar.
 4. Klicka på Verkställ för att spara dina ändringar.
Anteckning om tipsOm du har ändrat en utlösare för uppgiften ska du klicka på Uppdatera uppgiftslista i meddelandet. Du kan också klicka på Uppdatera uppgifter för att uppdatera uppgiftslistan.

Ta bort appladdningsuppgifterna

Du måste ha lämplig behörighet för att ta bort appladdningsuppgifterna i hubben. Mer information finns i Konfigurera laddningsuppgifthantering för hubben (endast på engelska).

Gör följande:

 1. I hubben högerklickar du på appen du vill ta bort och klickar sedan på Hantera laddningsuppgifter.

 2. I listan Uppgifter under Åtgärder klickar du på Radera.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!