Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

İsteğe bağlı uygulamalar

İsteğe bağlı uygulamalar, Qlik Sense uygulamasında büyük veri kaynakları yüklemenize ve bunları analiz etmenize imkan tanır.

Bir büyük veri mağazasının tamamını aynı anda analiz etmek oldukça verimsiz bir işlemdir. Bununla birlikte, örnek görselleştirmeler oluşturmak için tüm veriler keşfedilebilir olmalıdır. Qlik Sense isteğe bağlı uygulamaları, kullanıcılara büyük veri mağazalarının toplu görünümlerini sunar ve ayrıntılı analiz için ilgili veri alt kümelerini yükleme olanağı tanır.

İsteğe bağlı uygulamalar çeşitli yapı taşlarından veya bileşenden oluşur ve bunların bazıları ileri düzey komut dosyası yazma becerilerine sahip kullanıcılar tarafından oluşturulur.

Daha fazla bilgi için bk. İsteğe bağlı uygulamalarla büyük veri yönetimi.

İsteğe bağlı uygulama oluşturma

İsteğe bağlı seçim uygulaması kullanan yönetilebilir veri alt kümesi seçtiğinizde isteğe bağlı bir uygulama oluşturursunuz. Çalıştığınız herhangi bir seçim uygulaması Uygulama navigasyonu çubuğunda isteğe bağlı uygulamalar oluşturmak için bir veya daha çok navigasyon bağlantısı içerecektir.

Uygulama navigasyonu çubuğunda gösterilen isteğe bağlı uygulamalarda, seçim uygulamasında seçim yapıldıkça yeşile dönen tamamlanma göstergeleri bulunur. Uygulama navigasyonu sütunundaki her isteğe bağlı uygulamanın içerebileceği veri miktarı sınırlıdır. Uygulama navigasyonu sütunundaki her isteğe bağlı uygulamanın içerebileceği veri miktarı sınırlıdır. Seçim uygulamasında seçim yapıldığında tamamlanma göstergesi, seçilen veri miktarının isteğe bağlı uygulama için ayarlanan sınırlar dahilinde olup olmadığını gösterir.

Bir isteğe bağlı uygulamanın göstergesi tamamen yeşile döndüğünde, söz konusu uygulamayı o anda seçili olan verilerle oluşturabilirsiniz. Ayrıca uygulamanın daha önce oluşturulmuş bir örneğini açmayı da seçebilirsiniz. Uygulama gezinti çubuğundaki her isteğe bağlı uygulama birden çok kez oluşturulabilir ve bu oluşturulan uygulamalar erişilebilir durumda kalır. Maksimum sayıda uygulama oluşturulduğunda, yeni bir isteğe bağlı uygulama oluşturabilmek için önce mevcut bir uygulamayı silmeniz gerekir. İsteğe bağlı uygulamaların son kullanım tarihi de olabilir ve bu tarihte uygulamalar otomatik olarak silinir.

Bilgi notu Anonim kullanıcılar yalnızca otomatik olarak yayınlanan isteğe bağlı uygulamalar oluşturabilir. Anonim kullanıcılar yalnızca yayınlanan uygulamaları kullanabildiğinden, isteğe bağlı uygulama oluşturulduğunda otomatik olarak yayınlanmadıysa isteğe bağlı uygulamayı kullanamaz. Bir anonim kullanıcı, otomatik yayınlama için ayarlanmamış bir isteğe bağlı uygulama oluşturmaya çalışırsa, kullanıcının söz konusu isteğe bağlı uygulamanın navigasyon noktasından uygulama oluşturamayacağını belirten bir ileti görüntülenir.

En fazla uygulama sayısı ve elde tutma süresi, isteğe bağlı uygulama navigasyonu bağlantısında ayarlanır. Uygulama navigasyonu bağlantısı isteğe bağlı uygulamaların yapı taşlarından biridir ve genellikle seçim uygulamasını oluşturan kişi tarafından eklenir.

 1. Bir isteğe bağlı seçim uygulaması açın.
 2. Seçim uygulamasındaki görselleştirme nesneleri arasında seçim yapın.
 3. Uygulama navigasyonu sütununda bir isteğe bağlı uygulamadaki tamamlanma göstergesi tamamen yeşile döndüğünde, isteğe bağlı uygulamaya tıklayın.

  Uygulama navigasyonu sütunundaki bir isteğe bağlı uygulamayı seçerek oluşturma panelini açın. Burada Bilgi öğesine tıklayarak Kısıtlama'yı (izin verilen maksimum kayıt sayısını) ve seçili kayıt sayısını görebilirsiniz. Ayrıca her alan için seçilmiş olan değer sayısını ve alanlardaki kısıtlamaları da görebilirsiniz. İsteğe bağlı uygulamalar oluşturulduktan sonra alanlara ayrı kısıtlamalar uygulanabilir. Örneğin Yıl alanı en fazla iki değer seçilecek şekilde sınırlanabilir.

  Seçili kayıt sayısı (Satır sayısı), izin verilen maksimum kayıt sayısından az veya buna eşit olduğunda tamamlanma göstergesi tamamen yeşile döner. Ancak tüm kısıtlamalar karşılanana kadar uygulama oluşturulamaz. Satır sayısı kısıtlamaya uygunsa ancak bir veya daha fazla alan kısıtlama gereksinimlerini karşılamıyorsa Yeni uygulama oluştur düğmesi etkin hale gelmez.

  Bilgi notuKısıtlamalar paneli açık olduğunda Yeni uygulama oluştur'u seçerseniz oluşturulan uygulamayı görmezsiniz. Bilgi seçeneğine tıklayarak paneli kapatın; böylece başarıyla oluşturulduysa yeni uygulamanın listede yer aldığını görürsünüz.
 4. Seçili verilerle yeni bir isteğe bağlı uygulama örneği oluşturmak için Yeni uygulama oluştur düğmesine tıklayın.

  Uygulamanın yeni örneği oluşturulur ve bu örnek Yeni uygulama oluştur düğmesinin üzerindeki oluşturma panelinde görünür.

  Oluşturulan uygulama hakkında daha fazla bilgi almak için ayrıntı panelini açın.

  Ayrıntı panelindeki seçimler sekmesi.

  Bu görünümde isteğe bağlı uygulamanın adını da değiştirebilirsiniz. İsteğe bağlı uygulamalara varsayılan olarak oluşturulduğu navigasyon noktasının adı verilir ve kullanıcının adı eklenir. Örneğin, navigasyon noktasının adı "Ox Örnek Ayrıntısı" olduğunda oluşturulan isteğe bağlı uygulamanın varsayılan adı "John Doe" adlı kullanıcı için "Ox Sample Detail_John-Doe" olur. Yukarıdaki örnekte, isteğe bağlı uygulamanın adı "Ox Örnek Ayrıntısı_Havayolları" olarak değiştirilmiştir. İsteğe bağlı uygulama yayımlandıktan sonra da adını değiştirebilirsiniz.

  Bilgi notu Anonim kullanıcılar tarafından oluşturulan isteğe bağlı uygulamalara, kayıtlı bir kullanıcı yerine anonim bir kullanıcı tarafından oluşturulduklarını belirten varsayılan adlar verilir. Anonim kullanıcılar, tıpkı kayıtlı kullanıcıların uygulamalarının adlarını değiştirebildiği gibi, oluşturulan uygulamaların adlarını da değiştirebilir.

  Uygula düğmesi isteğe bağlı uygulamanın Seçimler sekmesinde listelenen seçimleri seçim uygulamasına uygular.

  Seçim uygulamasına uygulanmış seçimler.

 5. Oluşturulan uygulamayı açmak için Daha fazla menüsünden Uygulamayı aç'ı seçin.

  Verileri yeniden yükleyip bir isteğe bağlı uygulamayı yeniden oluşturabilirsiniz. Yeniden yükle menüsü ayrıntılar paneli açık olduğunda kullanılabilir:

  Yeniden yükleme menüsüyle ayrıntı paneli.

  Yeniden yükle menüsündeki seçimler şu şekildedir:

  • Yeniden yükle: Verileri, isteğe bağlı uygulamada yapılmış olan seçimlere göre yeniden yükler.
  • Geçerli seçimleri kullanarak yeniden oluştur: İsteğe bağlı uygulamayı, seçim uygulamasında yapılmış olan geçerli seçimleri kullanarak yeniden oluşturur.

   Bilgi notuSeçimler sekmesindeki Uygula düğmesi, isteğe bağlı uygulamanın seçimlerini seçim uygulamasına uygular. İsteğe bağlı uygulamanın seçimleri, Bu uygulama oluşturulurken yapılan seçimler altında listelenir. Daha fazla bilgi için yukarıdaki resme bakın.

   Bu durum Geçerli seçimleri kullanarak yeniden oluştur işleminin tersidir.

  • Geçerli seçimleri kullanarak kopyayı yeniden oluştur: Seçim uygulamasında yapılmış olan geçerli seçimleri kullanarak yeni bir isteğe bağlı uygulama oluşturur. Önceden oluşturulan isteğe bağlı uygulama geçerli durumda kalır.

Yayımlanmış bir isteğe bağlı uygulamayı keşfetme

Büyük veri kümelerini keşfetmek için isteğe bağlı uygulamaları kullanan kullanıcıların çoğu, bunlara yayımlanmış uygulamalar olarak erişir. Çoğu kullanıcının isteğe bağlı uygulamaları iki durumda kullanır:

 1. Kullanıcının verileri seçtiği ve Uygulama navigasyonu çubuğundan bir isteğe bağlı uygulama oluşturduğu yayımlanmış bir isteğe bağlı seçim uygulamasında.
 2. Oluşturulan bir isteğe bağlı uygulamanın yayınlandığı klasörde.

Yayımlanan isteğe bağlı uygulamalar, çok büyük bir veri kaynağındaki verilerin önceden seçilmiş bir alt kümesini içerir. İsteğe bağlı uygulamadaki görselleştirme nesneleri aracılığıyla bu verileri keşfedebilirsiniz. Bu açıdan bakıldığında, isteğe bağlı uygulamalar başka herhangi bir kaynaktan alınmış verilerden oluşturulan uygulamalar gibidir.

Bunları yayımlandıktan sonra değiştiremezsiniz, ancak diğer yayımlanan uygulamalarda da olduğu gibi doğru erişim haklarına sahipseniz özel sayfalar veya hikayeler ekleyebilirsiniz. Yayımlanmış isteğe bağlı uygulamalarla çalışma ile diğer yayımlanmış uygulamalarla çalışma arasında bir fark yoktur.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!