Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Komma åt stora datauppsättningar med Direkt upptäckt

Med Direkt upptäckt kan du ladda stora datauppsättningar från vissa SQL-källor som har enkla stjärnschemastrukturer och kombinera dem med inmemory-data.

Urval kan göras i inmemory-data och Direkt upptäckt-data för att se associationer mellan datauppsättningar med Qlik Sense-associationsfärgerna: grönt, vitt och grått. Vissa visualiseringar kan analysera från båda datauppsättningarna tillsammans, även om det finns ett antal begränsningar med denna metod. Den är inte utformad för att användas i realtid.

Mer information om begränsningar finns i Begränsningar när Direkt upptäckt används.

Anteckning om informationDirekt upptäckt kommer inte att utvecklas vidare för att lösa begränsningarna.

Qlik Sense-on-demand-appar gör laddning och analys av stordatakällor mer flexibel.

Mer information om On-demand-appar finns i Hantera stora datamängder med on-demand-appar.

Direkt upptäckt utvidgar de associativa funktionerna i Qlik Sense-minnesdatamodellen genom att ge åtkomst till ytterligare källdata genom en aggregerad fråga som sömlöst associerar stora datauppsättningar till data i minnet. Direkt upptäckt förbättrar företagsanvändarnas möjligheter att utföra associativa analyser på stora datakällor utan begränsningar. Urval kan göras i minnesdata och Direkt upptäckt-data för att se associationer mellan datauppsättningar med samma Qlik Sense-associationsfärger: grönt, vitt och grått. I visualiseringar kan data från båda datauppsättningarna analyseras tillsammans.

Data väljs för Direkt upptäckt med hjälp av ett speciellt skriptsyntax, DIRECT QUERY. När Direkt upptäckt-strukturen har upprättats kan Direkt upptäckt-fälten användas tillsammans med data i minnet för att skapa Qlik Sense-objekt. När ett Direkt upptäckt-fält används i ett Qlik Sense-objekt körs en SQL-fråga automatiskt för den externa datakällan.

On-demand-appar erbjuder en annan metod för att få åtkomst till stora datauppsättningar. Till skillnad från Direkt upptäckt erbjuder on-demand-appar fullständig Qlik Sense-funktionalitet på en latent delmängd som lagras i minnet.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!