Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Łączenie ze źródłami danych

W Qlik Sense można tworzyć połączenia danych bez względu na miejsce ich przechowywania, korzystając z szerokiej gamy łączników Qlik i innych typów połączeń danych.

Utworzone połączenie do danych jest zapisywane, dzięki czemu można szybko wybrać i załadować dane ze źródeł danych, które są najczęściej używane. Połączenia można tworzyć do baz danych, do danych w mediach społecznościowych, plików lokalnych, plików zdalnych oraz plików sieci Web.

Tworzenie połączenia

Aby wybrać dane ze źródła danych, można utworzyć nowe połączenie do danych albo użyć zapisanego połączenia do danych. Połączenia do danych można tworzyć za pomocą następujących opcji, które mogą również służyć do uzyskiwania dostępu do zapisanych danych:

 • Dodaj dane w Menedżerze danych.

  Umożliwia szybkie dodawanie nowych danych do aplikacji i uzyskiwanie pomocy podczas tworzenia asocjacji.

  Więcej informacji zawiera temat Dodawanie danych do aplikacji.

 • Powiązania między danymi w edytorze ładowania danych.

  Należy wybrać dane z nowego lub istniejącego połączenia do danych albo użyć edytora skryptów w celu załadowania danych z połączenia do danych. W razie potrzeby istniejące połączenie do danych można edytować.

  Więcej informacji zawiera temat Łączenie ze źródłami danych w edytorze ładowania danych.

InformacjaWyświetlane będą tylko te połączenia do danych, które są własnością użytkownika lub do których użytkownik ma uprawnienia odczytu lub zapisu. W celu ewentualnego uzyskania dostępu skontaktuj się z administratorem programu Qlik Sense.

Typy połączeń do danych

Qlik Sense umożliwia uzyskiwanie dostępu do danych bez względu na to, gdzie one się znajdują. W przypadku Qlik Sense dostępne są następujące typy połączeń do danych. Łączniki można pobierać ze strony Pobieranie produktów, a następnie używać ich z Qlik Sense. Więcej informacji zawiera temat Pobieranie plików instalacyjnych.

Wiele łączników do takich źródeł danych jest już osadzonych w programie Qlik Sense, a inne można dopiero dodać. Każdy typ połączenia do danych ma szczególne ustawienia, które należy skonfigurować.

Dołączone pliki

Dołączanie plików danych bezpośrednio do aplikacji poprzez przeciąganie i upuszczanie.

Więcej informacji zawiera temat Dołączanie plików danych i dodawanie danych do aplikacji.

Łączniki bazy danych

Informacja

Dotyczy tylko produktu Qlik Sense Enterprise.

Nawiązywanie połączenia ze źródłem danych ODBC przy użyciu wstępnie skonfigurowanych łączników do bazy danych ODBC.

 • Amazon Athena
 • Amazon Redshift
 • Apache Drill
 • Apache Hive
 • Apache Phoenix
 • Apache Spark
 • Azure SQL
 • Azure Synapse
 • Cloudera Impala
 • Databricks
 • Google BigQuery
 • IBM DB2
 • Microsoft SQL Server
 • MongoDB
 • MySQL Enterprise
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • Presto
 • Snowflake
 • Sybase ASE
 • Teradata

Więcej informacji zawiera temat Pakiet łączników ODBC (tylko w języku angielskim).

Essbase

Nawiązywanie połączenia z zestawem danych Essbase.

Więcej informacji o łączniku Essbase zawiera temat Łącznik Essbase (tylko w języku angielskim).

Pliki lokalne lub sieciowe

Informacja

Dotyczy tylko produktu Qlik Sense Enterprise.

Nawiązywanie połączenia z plikiem lokalnym lub sieciowym, aby go wybrać i załadować dane.

Więcej informacji o plikach lokalnych i sieciowych zawiera temat Ładowanie plików z lokalnych i sieciowych folderów plików.

Połączenia ODBC za pośrednictwem DSN

Informacja

Dotyczy tylko produktu Qlik Sense Enterprise.

Nawiązywanie połączenia z systemem Database Management System (DBMS) przy użyciu ODBC. Instalowanie sterownika ODBC dla danego systemu DBMS i tworzenie źródła danych DSN.

Więcej informacji zawiera temat ODBC.

Łączniki Qlik WWW

Nawiązywanie połączenia z mediami społecznościowymi albo źródłami danych opartymi na sieci Web. Wymaga oddzielnej instalacji.

 • Amazon S3

 • AYLIEN News V2

 • AYLIEN Text Analysis

 • Azure Storage

 • Bitly V2

 • Box

 • Dropbox

 • Facebook Insights

 • GitHub

 • Google Ads

 • Google Ad Manager

 • Google AdWords

 • Google Analytics

 • Google Calendar

 • Google Drive and Spreadsheets

 • Google Search Console

 • Helper Connector

 • JIRA

 • Mailbox IMAP

 • Mailbox POP3

 • MeaningCloud

 • Microsoft Dynamics CRM V2

 • OData

 • Outlook 365

 • Office 365 SharePoint

 • RegEx Connector

 • Repustate

 • Sentiment140

 • SMTP Connector

 • Strava

 • SugarCRM

 • SurveyMonkey

 • Watson Natural Language Understanding

 • Twitter

 • YouTube Analytics

Więcej informacji o Qlik Web Connectors zawiera temat Qlik Web Connectors (tylko w języku angielskim).

Architektura REST

Nawiązywanie połączenia ze źródłem danych REST. Łącznik REST nie jest przeznaczony dla żadnego konkretnego źródła danych REST i może być używany w celu nawiązywania połączenia z dowolnym źródłem danych udostępnionym za pośrednictwem REST API.

Więcej informacji o łączniku Qlik REST Connector zawiera temat REST (tylko w języku angielskim).

Salesforce

Informacja

Dotyczy tylko produktu Qlik Sense Enterprise.

Nawiązywanie połączenia z kontem Salesforce.com użytkownika.

Więcej informacji zawiera temat Łącznik Salesforce (tylko w języku angielskim).

SAP

Informacja

Dotyczy tylko produktu Qlik Sense Enterprise.

Ładowanie danych z SAP NetWeaver.

Więcej informacji zawiera temat Łącznik SAP NetWeaver (tylko w języku angielskim).

Plik sieci Web

Informacja

Qlik Sense Enterprise only

Nawiązywanie połączenia ze źródłem danych opartym na sieci Web, które jest dostępne pod adresem URL w sieci Web.

Więcej informacji zawiera temat Ładowanie plików z lokalnych i sieciowych folderów plików.

Łączniki do dostawcy magazynowania w sieci Web

Umożliwiają nawiązywanie połączenia z danymi opartymi na plikach z dostawców internetowej pamięci masowej.

 • Dropbox
 • Google Drive

Więcej informacji o magazynowaniu w sieci zawiera temat Łączniki Qlik do dostawcy magazynowania w sieci Web (tylko w języku angielskim).

Łączniki zewnętrzne

Za pomocą łączników zewnętrznych można nawiązywać połączenia ze źródłami danych, które nie są obsługiwane bezpośrednio przez Qlik Sense. Łączniki te są tworzone za pomocą zestawów QVX SDK lub zapewniane przez programistów zewnętrznych. W standardowej instalacji Qlik Sense nie są dostępne żadne takie łączniki innych firm.

Miejsce przechowywania połączenia do danych

Połączenia są zapisywane w bazie danych repozytorium przez Qlik Sense Repository Service. W przypadku programu Qlik Sense wdrożonego na serwerze połączeniami do danych zarządza się za pomocą konsoli Konsola zarządzania Qlik. Konsola Konsola zarządzania Qlik pozwala na usuwanie połączeń do danych, ustawianie uprawnień dostępu i wykonywanie innych zadań z zakresu administracji systemem.

W programie Qlik Sense Desktop wszystkie połączenia są zapisywane w aplikacji w postaci niezaszyfrowanej.

OstrzeżenieW połączeniach Qlik Sense Desktop zapisane są takie dane, jak nazwa użytkownika, hasło i ścieżka do pliku podane podczas tworzenia danego połączenia. Brak szyfrowania oznacza zatem, że w razie udostępnienia aplikacji innemu użytkownikowi wszystkie te dane mogą być dostępne w postaci zwykłego tekstu. Należy rozważyć tę sytuację w przypadku tworzenia aplikacji z zamiarem jej udostępniania.
POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!