Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Toegang krijgen tot grote gegevensverzamelingen met Direct Discovery

Met Direct Discovery kunt u grote gegevensverzamelingen laden van bepaalde SQL-bronnen die eenvoudige sterrenschema's hebben en kunt u deze verzamelingen combineren met gegevens in het geheugen.

Selecties kunnen worden uitgevoerd op gegevens in het geheugen en Direct Discovery-gegevens om koppelingen verspreid over gegevensverzamelingen te bekijken met de Qlik Sense-koppelingskleuren: groen, wit en grijs. Bepaalde visualisaties kunnen worden gebruikt voor het analyseren van gegevens uit beide gegevensverzamelingen samen, hoewel er een aantal beperkingen zijn voor deze methode. Deze is niet ontworpen als een realtime-oplossing.

Zie Beperkingen bij het gebruik van Direct Discovery voor meer informatie over beperkingen.

InformatieEr wordt geen nieuwe versie van Direct Discovery gemaakt om de beperkingen op te heffen.

Qlik Sense on-demand apps bieden een flexibelere methode voor het laden en analyseren van grote gegevensbronnen.

Zie Big data beheren met On-demand-apps voor meer informatie over On-demand-apps.

Direct Discovery breidt de associatieve capaciteiten van het Qlik Sense-gegevensmodel in het geheugen uit door toegang te bieden tot extra brongegevens via een geaggregeerde query die naadloos grote gegevensverzamelingen koppelt aan gegevens in het geheugen. Direct Discovery zorgt ervoor dat zakelijke gebruikers beter in staat zijn om zonder enige beperkingen associatieve analyses uit te voeren op grote gegevensbronnen. Selecties kunnen worden uitgevoerd op gegevens in het geheugen en Direct Discovery-gegevens om associaties te bekijken over de gegevensverzamelingen heen met dezelfde Qlik Sense-associatiekleuren: groen, grijs en wit. Visualisaties kunnen worden gebruikt voor het analyseren van gegevens uit beide gegevensverzamelingen samen.

Er worden gegevens voor Direct Discovery geselecteerd via een speciale scriptsyntaxis, DIRECT QUERY. Nadat de Direct Discovery-structuur is vastgesteld, kunnen Direct Discovery-velden worden gebruikt samen met gegevens in het geheugen om Qlik Sense-objecten te maken. Als een Direct Discovery-veld wordt gebruikt in een Qlik Sense-object, wordt automatisch een SQL-query uitgevoerd op de externe gegevensbron.

On-demand-apps bieden een andere toegangsmethode tot grote gegevensverzamelingen. In tegenstelling tot Direct Discovery bieden On-demand-apps volledige Qlik Sense-functionaliteit binnen een latente subset die in het geheugen wordt gehost.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!