Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Direkt upptäckt-fälttyper

I Direkt upptäckt finns det tre typer av datafält: DIMENSION, MEASURE och DETAIL. Typerna anges i datafält när Direkt upptäckt-urvalet görs med hjälp av satsen Direct Query i laddningsskriptet.

Mer information finns i Direct Query.

Alla Direkt upptäckt-fält kan användas i kombination med fält i minnet. Normalt bör fält med diskreta värden som ska användas som dimensioner laddas med nyckelordet DIMENSION, medan numeriska data som ska användas i aggregeringar enbart bör markeras som MEASURE-fält.

I följande tabell sammanfattas egenskaperna hos och användningen av Direkt upptäckt-fälttyperna:

Fälttyper för Direct Discovery
Fälttyp I minnet? Formulärassociation? Används i diagramuttryck?
DIMENSION Ja Ja Ja
MEASURE Nej Nej Ja
DETAIL Nej Nej Nej

DIMENSION-fält

DIMENSION-fälten laddas till minnet och kan användas för att skapa associationer mellan data i minnet och data i Direkt upptäckt-fälten. Direkt upptäcktDIMENSION-fält används även för att definiera dimensionsvärden i diagram.

MEASURE-fält

MEASURE-fält identifieras däremot på en "metanivå". MEASURE-fält laddas inte till minnet (de syns inte i datamodellvyn). Syftet är att möjliggöra att aggregering av data i MEASURE-fält görs i databasen och inte i minnet. MEASURE-fält kan trots det användas i uttryck utan att uttryckssyntaxen ändras. Därmed blir användningen av Direkt upptäckt-fält från databasen transparent för slutanvändaren.

Följande aggregeringsfunktioner kan användas med MEASURE-fält:

DETAIL-fält

DETAIL-fält innehåller information eller detaljer som du kanske vill visa, men inte använda i diagramuttrycket. Fält som betecknas med DETAIL innehåller vanligtvis data som inte kan aggregeras på ett meningsfullt sätt, exempelvis kommentarer.

Vilket fält som helst kan göras till ett DETAIL-fält.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!